Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас је у хотелу „Палас“ у Београду, одржана свечана седница Председништва удружења за кривичноправну теорију и праксу.

Аутор: Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије
Локација: Београд

У Београду 07.12.2018. године одржана је Изборна скупштина Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије. Након измене Статута, тајним гласањем, изабрани су нови органи Удружења. Новоформирани орган Удружења је Председништво које има пет чланова.