Skip to main content

Нови Сад, Представљање приручника на тему „Трошкови кривичног поступка“

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Пројектом „Унапређење капацитета кривичног правосудног система Србије за ефикасно бављење криминалом у складу са стандардима људских права, фаза 3“, организовала представљање приручника на тему „Трошкови кривичног поступка“.

Приручник је представљен у Новом Саду у хотелу Президент, 22. децембра 2023. године у присуству судија, јавних тужиоца и адвоката са територије новосадске апелације.


Говорници на овом представљању били су уједно и аутори овог приручника, Синиша Важић судија Апелационог суда у Београду у пензији и Светлана Томић Јокић судија Врховног суда Србије.

Модератор на овом представљању била је Наташа Новаковић руководилац програма за људска права и кривично-правни систем, Мисија ОЕБС у Србији.

Теме су биле:

  • Одлучивање о трошковима кривичног поступка, уочени недостаци и могућа решења;
  • Карактеристична питања и дилеме у судовима приликом одлучивања о трошковима кривичног поступка.
Галерија фотографија са представљања приручника на тему „Трошкови кривичног поступка“ у Новом Саду

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL