Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Извештај намењен полицији и тужиоцима о имплементацији приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију, мај 2024.

Година издавања
2024.
Област
Kривично право
Прекршајно право
Тема
Извештај намењен полицији и тужиоцима о имплементацији приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију
Издавач
USAID-ов пројекат за унапређење јавних набавки и Правосудна академија Републике Србије
Врста публикације
Електронска
Аутор
Далиборка Срећков
Јелена Пантелић
Кључне речи
јавне набавке
приручник
Напомена

Документ садржи "Извештај намењен полицији и тужиоцима о имплементацији приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију" и "Прилог уз извештај намењен полицији и тужиоцима о имплементацији приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију"

Упутство за коришћење база података еЈурис система

Година издавања
2024.
Област
Људска права
Посебна знања и вештине
Тема
Упутство за коришћење база података еЈурис система
Врста публикације
Електронска
Аутор
Биљана Степановић
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
пракса ЕСЉП
пракса УН комитета
Напомена

Упутство за коришћење база података еЈурис система садржи упутства за коришћење база података e-Case и Cross reference, база праксе Европског суда за људска права на језицима региона, одука УН комитета и пресуда ЕСП.

Фајл

Закон о извршењу и обезбеђењу - спорна питања

Област
Привредно право
Тема
Закон о извршењу и обезбеђењу - спорна питања
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
закон о извршењу и обезбеђењу

Јавне набавке - посебни поступци јавних набавки и мониторинг над променом прописа о јавним набавкама

Година издавања
2024.
Област
Управно право
Тема
Јавне набавке - посебни поступци јавних набавки и мониторинг над променом прописа о јавним набавкама
Врста публикације
Електронска
Аутор
Блаженка Стојановић
Кључне речи
јавне набавке
Фајл
Posebne-JN-i-monitoring.pdf (679.13 килобајта)

Јавне набавке - додела уговора и извршење уговора

Година издавања
2024.
Област
Управно право
Тема
Јавне набавке - додела уговора и извршење уговора
Врста публикације
Електронска
Аутор
проф. др Добросав Миловановић
Кључне речи
јавне набавке
Фајл
Dodela-ugovora-i-izvrsenje-ugovora.pdf (528.62 килобајта)

Јавне набавке - избор учесника и додела уговора

Година издавања
2024.
Област
Управно право
Тема
Јавне набавке - избор учесника и додела уговора
Врста публикације
Електронска
Аутор
Блаженка Стојановић
Кључне речи
јавне набавке
Фајл
Izbor-ucesnika-i-dodela-ugovora.pdf (628.4 килобајта)

јавне набавке - припрема за спровођење поступка јавне набавке, објављивање и транспарентност

Година издавања
2024.
Област
Управно право
Тема
Припрема за спровођење поступка јавне набавке, објављивање и транспарентност
Врста публикације
Електронска
Аутор
проф. др Добросав Миловановић
Кључне речи
јавне набавке
Фајл
Priprema-za-sprovodjenje-postupka-JN.pdf (780.21 килобајта)

Приручник за примену методологије процене ризика у поступцима јавних набавки за тужиоце и полицију

Година издавања
2024.
Област
Kривично право
Тема
Приручник за примену методологије процене ризика у поступцима јавних набавки за тужиоце и полицију
Издавач
USAID-ов пројекат за унапређење јавних набавки и Правосудна академија Републике Србије
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Бранко Николић
Јелена Пантелић
Кључне речи
јавне набавке
приручник
процена ризика

Заштита деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија у домаћем и међународном праву

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Заштита деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија у домаћем и међународном праву
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
Cyberbullying
високотехнолошки криминал
Закон о информационој безбедности
заштита деце на интернету
међународни правни стандарди
Напомена

чланак је објављен у  публикацији Радно правни саветник бр 3/2024

Фајл

Приватност и заштита података о личности кроз домаће и међународно право с освртом на кориснике Фејсбука и интернета са кривичноправног аспекта

Област
Kривично право
Тема
Приватност и заштита података о личности кроз домаће и међународно право с освртом на кориснике Фејсбука и интернета са кривичноправног аспекта
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слиејпчевић, руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
високотехнолошки криминал
заштита података о личности
међународни правни стандарди
поштовање приватног живота
поштовање приватног и породичног живота
Напомена

чланак је објављен у  публикацији Радно правни саветник бр 1/2024

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL