Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Заштита деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија у домаћем и међународном праву

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Заштита деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија у домаћем и међународном праву
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
Cyberbullying
високотехнолошки криминал
Закон о информационој безбедности
заштита деце на интернету
међународни правни стандарди
Напомена

чланак је објављен у  публикацији Радно правни саветник бр 3/2024

Фајл

Приватност и заштита података о личности кроз домаће и међународно право с освртом на кориснике Фејсбука и интернета са кривичноправног аспекта

Област
Kривично право
Тема
Приватност и заштита података о личности кроз домаће и међународно право с освртом на кориснике Фејсбука и интернета са кривичноправног аспекта
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слиејпчевић, руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
високотехнолошки криминал
заштита података о личности
међународни правни стандарди
поштовање приватног живота
поштовање приватног и породичног живота
Напомена

чланак је објављен у  публикацији Радно правни саветник бр 1/2024

Техника израде пресуде за судије и судијске помоћнике привредних судова - наставни материјал за обуку

Област
Привредно право
Тема
Техника израде пресуде за судије и судијске помоћнике привредних судова
Врста публикације
Електронска

Поступак и техника израде судских одлука

Област
Привредно право
Тема
Поступак и техника израде судских одлука
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
израда првостепених судских одлука
судска пракса

Механизам заштите и подршке жртвама према Закону о спречавању насиља у породици Републике Србије - инфографика

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Механизам заштите и подршке жртвама према Закону о спречавању насиља у породици Републике Србије - инфографика
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
насиље над женама
насиље у породици
родно-засновано насиље
Фајл

Вештине у доказивању кривичног дела насиље у породици - водич за делотворну превенцију и заштиту од насиља у породици

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Вештине у доказивању кривичног дела насиље у породици - водич за делотворну превенцију и заштиту од насиља у породици
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
водич
жртве насиља
мултисекторски приступ
насиље над женама
насиље у породици
родно-засновано насиље

Заједно против насиља у породици - одговори на недоумице и дилеме у поступању запослених у систему здравствене заштите са циљем спречавања насиља у породици, укључујући и насиље почињено злоупотребом ватреног оружја

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Заједно против насиља у породици - одговори на недоумице и дилеме у поступању запослених у систему здравствене заштите са циљем спречавања насиља у породици, укључујући и насиље почињено злоупотребом ватреног оружја
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
жртве насиља
мултисекторски приступ
насиље над женама
насиље у породици
родно-засновано насиље

Смернице за посредовање у запошљавању жртава насиља у породици

Година издавања
2023.
Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Смернице за посредовање у запошљавању жртава насиља у породици
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Горјана Мирчић Чалуковић, Више јавно тужилаштво у Београду
Милица Љубичић, Друго основно јавно тужилаштво у Београду
др Тања Игњатовић, Аутономни женски центар, Београд
Кључне речи
жртве насиља
мултисекторски приступ
насиље у породици
родно-засновано насиље

Предлог за унапређивање рада групе за координацију и сарадњу у складу са законом о спречавању насиља у породици

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Предлог за унапређивање рада групе за координацију и сарадњу у складу са законом о спречавању насиља у породици
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Горјана Мирчић Чалуковић
Кључне речи
жртве насиља
мултисекторски приступ
насиље над женама
насиље у породици
родно-засновано насиље

Одговори на недоумице и дилеме око примене закона о спречавању насиља у породици

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Одговори на недоумице и дилеме око примене закона о спречавању насиља у породици
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Горјана Мирчић Чалуковић
Кључне речи
жртве насиља
мултисекторски приступ
насиље над женама
насиље у породици
родно-засновано насиље

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL