Skip to main content

Контакт

Седиште у Београду

Теразије бр. 41, 11103 Београд

ПАК 107003

Тел: + 381 11 2184 030; + 381 11 4149 300
Факс: + 381 11 2183 276
e-mail: akademija@pars.rs

Канцеларија у Нишу

Вожда Карађорђа бр. 23, 18105 Ниш

ПАК 700562

Тел/факс: + 381 18 504 040
Тел. + 381 18 504 039
e-mail: jasmina.dimitrijevic@pars.rs

Канцеларија у Новом Саду

Сутјеска бр. 3, 21101 Нови Сад

ПАК 400207

Тел. + 381 21 4876 532
Факс: + 381 21 4876 531
e-mail: ljuba.slijepcevic@pars.rs

Канцеларија у Крагујевцу

Трг Слободе бр. 4, 34000 Крагујевац – Нова зграда Палата правде, канцеларија медија центра на првом спрату

ПАК 550102

Тел. + 381 34 6196 181
e-mail: vladimir.gavrilovic@pars.rs
О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL