Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Независност и непристрасност правосуђа - преглед релевантне праксе Европског суда за људска права

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Независност и непристрасност правосуђа - преглед релевантне праксе Европског суда за људска права
Издавач
AIRE Centre
Врста публикације
Електронска
Аутор
Ledi Bianku, бивши судија Европског суда за људска права и ванредни професор Универзитета у Стразбуру
Hannah Smith, адвокат и менаџерка правних пројеката, AIRE centar
Кључне речи
водич
независност
непристрасност
пракса ЕСЉП

Насиље у породици - преглед међународних стандарда и јуриспруденције Европског суда за људска права

Година издавања
2019.
Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Насиље у породици - преглед међународних стандарда и јуриспруденције Европског суда за људска права
Издавач
AIRE Centre
Врста публикације
Електронска
Аутор
Nuala Mole, оснивач и виши правни савјетник АИРЕ центра
Ralitsa Peykova, руководилац правних пројеката и консултант АИРЕ центра
Кључне речи
дискриминација жена
међународни правни стандарди
насиље над женама
насиље у породици
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права
стандарди Уједињених нација

Standard Operating Procedures (SOPs) for investigating national and transnational trafficking in persons cases among project countries, making use of international cooperation tools and techniques

Година издавања
2024.
Област
Kривично право
Људска права
Тема
Стандардне оперативне процедуре у истрагама националне и транснационалне трговине људима у случајевима међу земљама учесницима у пројекту, коришћење алата и техника међународне сарадње
Издавач
UNDOC
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
жртве кривичног дела
међународна сарадња у кривичним стварима
трговина људима
Фајл

Правила поступка јавних набавки, др Добросав Миловановић септембар – октобар 2023

Област
Управно право
Тема
Правила поступка јавних набавки
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
јавне набавке

Основни појмови у области јавних набавки - Блаженка Стојановић, септембар – октобар 2023

Област
Управно право
Тема
Основни појмови у области јавних набавки
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
јавне набавке
Напомена

Садржај презентације:

 1. Појам/дефиниција јавних набавки
 2. Наручилац (јавни и секторски)
 3. Општи изузеци од примене Закона о јавним набавкама (ЗЈН)
 4. Посебни изузеци за јавне наручиоце
 5. Посебни изузеци за секторске наручиоце
 6. Посебни изузеци у области одбране и безбедности
 7. Мешовита набавка
 8. Прагови
 9. Начин одређивања процењене вредности јавне набавке
 10. Подела набавке у партије
 11. Резервисане јавне набавке
 12. Заштита података, документација и евидентирање поступка

Закон о општем управном поступку - извод, проф. Др Добросав Миловановић

Област
Управно право
Тема
Закон о општем управном поступку - извод
Врста публикације
Електронска
Аутор
проф. Др Добросав Миловановић
Кључне речи
Закон о општем управном поступку
управно судство
Фајл

Управно судство у развијеним земљама, проф. Др Вук Цуцић

Област
Управно право
Тема
Управно судство у развијеним земљама
Врста публикације
Електронска
Аутор
проф. Др Вук Цуцић
Кључне речи
управно судство

Достављање у парничном поступку електронском поштом

Област
Грађанско право
Тема
Достављање у парничном поступку електронском поштом
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
парница
Фајл

Кривична дела против права по основу рада са домаћом судском праксом и праксом ЕСЉП

Област
Kривично право
Људска права
Тема
Кривична дела против права по основу рада са домаћом судском праксом и праксом ЕСЉП
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
пракса ЕСЉП
радни спорови
судска пракса

Дигитална имовина

Област
Kривично право
Тема
Дигитална имовина
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
дигитална имовина
Напомена

Презентација са предавања у Државном правобранилаштву од 13.7.2022. гоидне

Фајл
DIGITALNA IMOVINA.ppt (802.5 килобајта)

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL