Skip to main content

Elektronska biblioteka Pravosudne akademije

Zaštita dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćem i međunarodnom pravu

Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Zaštita dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćem i međunarodnom pravu
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Slijepčević, rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
Cyberbullying
visokotehnološki kriminal
Zakon o informacionoj bezbednosti
zaštita dece na internetu
međunarodni pravni standardi
Napomena

članak je objavljen u  publikaciji Radno pravni savetnik br 3/2024

Privatnost i zaštita podataka o ličnosti kroz domaće i međunarodno pravo s osvrtom na korisnike Fejsbuka i interneta sa krivičnopravnog aspekta

Oblast
Krivično pravo
Tema
Privatnost i zaštita podataka o ličnosti kroz domaće i međunarodno pravo s osvrtom na korisnike Fejsbuka i interneta sa krivičnopravnog aspekta
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Sliejpčević, rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
visokotehnološki kriminal
zaštita podataka o ličnosti
međunarodni pravni standardi
poštovanje privatnog života
poštovanje privatnog i porodičnog života
Napomena

članak je objavljen u  publikaciji Radno pravni savetnik br 1/2024

Tehnika izrade presude za sudije i sudijske pomoćnike privrednih sudova - nastavni materijal za obuku

Oblast
Privredno pravo
Tema
Tehnika izrade presude za sudije i sudijske pomoćnike privrednih sudova
Vrsta publikacije
Elektronska

Postupak i tehnika izrade sudskih odluka

Oblast
Privredno pravo
Tema
Postupak i tehnika izrade sudskih odluka
Vrsta publikacije
Elektronska
Ključne reči
izrada prvostepenih sudskih odluka
sudska praksa

Mehanizam zaštite i podrške žrtvama prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici Republike Srbije - infografika

Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Mehanizam zaštite i podrške žrtvama prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici Republike Srbije - infografika
Vrsta publikacije
Elektronska
Ključne reči
nasilje nad ženama
nasilje u porodici
rodn-zasnovano nasilje

Veštine u dokazivanju krivičnog dela nasilje u porodici - vodič za delotvornu prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici

Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Veštine u dokazivanju krivičnog dela nasilje u porodici - vodič za delotvornu prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici
Vrsta publikacije
Elektronska
Mesto
Beograd
Ključne reči
vodič
žrtve nasilja
multisektorski pristup
nasilje nad ženama
nasilje u porodici
rodn-zasnovano nasilje

Zajedno protiv nasilja u porodici - odgovori na nedoumice i dileme u postupanju zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite sa ciljem sprečavanja nasilja u porodici, uključujući i nasilje počinjeno zloupotrebom vatrenog oružja

Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Zajedno protiv nasilja u porodici - odgovori na nedoumice i dileme u postupanju zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite sa ciljem sprečavanja nasilja u porodici, uključujući i nasilje počinjeno zloupotrebom vatrenog oružja
Vrsta publikacije
Elektronska
Ključne reči
žrtve nasilja
multisektorski pristup
nasilje nad ženama
nasilje u porodici
rodn-zasnovano nasilje

Smernice za posredovanje u zapošljavanju žrtava nasilja u porodici

Godina izdavanja
2023.
Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Smernice za posredovanje u zapošljavanju žrtava nasilja u porodici
Vrsta publikacije
Elektronska
Mesto
Beograd
Autor
Gorjana Mirčić Čaluković, Više javno tužilaštvo u Beogradu
Milica Ljubičić, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
dr Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar, Beograd
Ključne reči
žrtve nasilja
multisektorski pristup
nasilje u porodici
rodn-zasnovano nasilje

Predlog za unapređivanje rada grupe za koordinaciju i saradnju u skladu sa zakonom o sprečavanju nasilja u porodici

Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Predlog za unapređivanje rada grupe za koordinaciju i saradnju u skladu sa zakonom o sprečavanju nasilja u porodici
Vrsta publikacije
Elektronska
Mesto
Beograd
Autor
Gorjana Mirčić Čaluković
Ključne reči
žrtve nasilja
multisektorski pristup
nasilje nad ženama
nasilje u porodici
rodn-zasnovano nasilje

Odgovori na nedoumice i dileme oko primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Odgovori na nedoumice i dileme oko primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Vrsta publikacije
Elektronska
Mesto
Beograd
Autor
Gorjana Mirčić Čaluković
Ključne reči
žrtve nasilja
multisektorski pristup
nasilje nad ženama
nasilje u porodici
rodn-zasnovano nasilje

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL