Skip to main content

Normativni okvir

Normativni okvir čini niz zakonskih propisa na osnovu kojih su osnovane i organizovane Pravosudna akademija i druge pravosudne institucije, kao i pravna regulativa kojom je utvrđena nadležnost, uređenje i sastav sudova i tužilaštava. Značajan deo sadržine predstavljaju i najvažnija strateška dokumenta u procesu evropskih integracija.

Akti Akademije

Set pravosudnih zakona

Strateška dokumenta

 

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti Pravosudne akademije

Marija Milaković
Terazije 41, 11103 Beograd - PAK 107003
marija.milakovic@pars.rs
+381 11 2184 030

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL