Skip to main content

Monitoring i evaluacija

Monitoring i evaluacija imaju veliku važnost u oblasti obrazovanja odraslih, ako se želi organizovati i pružiti adekvatna obuka koja odgovara potrebama korisnika, ispunjava sve zakonske uslove i uključuje najbolju postojeću praksu.
Pravosudna akademija sprovodi kontinuiranu evaluaciju i monitoring svih obrazovnih aktivnosti u cilju praćenja kvaliteta obuka i održavanja nivoa efikasnosti i efektivnosti obrazovnog rada.

Poces monitoringa obuhvata:

 • Praćenje zakonodavnih aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Monitoring sudske/tužilačke prakse;
 • Kontinuirani monitoring kvaliteta obrazovnih aktivnosti;
 • Monitoring kvaliteta rada predavača.
 • Kontinuiranu procenu potreba za obukama

Glavne oblasti evaluacije su:

 • Obrazovne potrebe
 • Obrazovne aktivnosti/ kvalitet obuka i stručnog usavršavanja
 • Kvalitet rada predavača
 • Procena praktične primenljivosti sadržaja / mogućnost primene znanja

Instrumenti za evaluaciju koje Akademija koristi u svakodnevnom radu su:

 • Standardizovani upitnici za procenu kvaliteta obrazovnih aktivnosti
 • Upitnik za procenu očekivanja od obuke
 • Upitnik za procenu zadovoljstva obukom
 • Procena srednjoročnih i dugoročnih efekata obuke 
 • Ulazni i izlazni testovi 
 • Izveštaji predavača i mentora
 • Upitnik za procenu kvaliteta početne obuke
 • Upitnik za procenu kvaliteta rada mentora
 • Monitoring izveštaji

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL