Skip to main content

O Akademiji

Pravosudna Akademija osnovana je kao ustanova koja obavlja delatnosti radi obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih zakonom o Pravosudnoj akademiji, a od značaja za pravosudni sistem Republike Srbije.

Osnovni cilj je obezbeđivanje profesionalnog, nezavisnog, nepristrasnog i efikasnog obavljanja sudijske i tužilačke funkcije i efikasno obavljanje poslova sudskog i tužilačkog osoblja, a u skladu sa Ustavom republike Srbije i međunarodnim dokumentima kako Ujedinjenih nacija tako i Saveta Evrope.

Zakonom o Pravosudnoj akademiji dodatno se unapređuju uspostavljeni objektivni i merljivi kriterijumi prilikom izbora i napredovanja u pravosuđu.


Istorijat Akademije

U međunarodnim dokumentima, kako Ujedinjenih nacija tako i Saveta Evrope, ističe se uska povezanost početne i stalne obuke sa nezavisnošću i efikasnošću ukupnog pravosudnog sistema. Stoga je Republika Srbija, kao članica ovih organizacija, preuzela i obaveze koje iz tih međunarodnih dokumenata proizilaze.

Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje osnovan je 2002. godine, a 2010. godine prerasta, u, po mnogo čemu, jedinstvenu obrazovnu insituciju, potvrđenu donošenjem zakona o Pravosudnoj akademiji.

Osnivanjem Pravosudne akademije stvoren je jasan institucionalni okvir kojim se uređuje obuka u cilju daljeg razvijanja modernog, efikasnog i nepristrasnog pravosuđa, ali i uspostavlja važan objektivni kriterijum prilikom izbora i napredovanja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Pod današnjim imenom, Pravosudna akademija, intentzivno radi na posebnim obukama i kontinuiranom unapređenju profesionalnih znanja i veština, ne samo sudija i tužilaca u Srbiji, već velikim delom i drugih zaposlenih u pravosuđu.

Osnovne vrednosti u radu Pravosudne akademije

     Stručnost

                Posvećenost

                        Odgovornost

                                    Integritet

                                            Transparentnost

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

 

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

 

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

 

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL