Skip to main content

Početna obuka

Početna obuka je organizovano sticanje praktičnih i teorijskih znanja i veština, razumevanje uloge i osnovnih principa postupanja sudije i zamenika javnog tužioca u cilju samostalnog, stručnog i efikasnog vršenja funkcije sudije u prekršajnom i osnovnom sudu i zamenika javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu. 

Sastoji se iz mentorskog rada (stručno usavršavanje/obrazovanje uz rad) i dodatnog stručnog usavršavanja. Program se realizuje po sledećem planu:

 • Građansko - 8 meseci u sudu
 • Krivično - 6 meseci u sudu i 4 meseca u tužilaštvu
 • Prekršajno - 2 meseca u prekršajnom sudu

 

Korisnici početne obuke

Korisnici početne obuke su lica koja su po položenom prijemnom ispitu primljena u Akademiju na početnu obuku.

Broj korisnika početne obuke određuju Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva jednom godišnje, i o tome obaveštavaju Akademiju.

Broj korisnika početne obuke iz stava 2. ovog člana Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva utvrđuju na osnovu procene broja slobodnih sudijskih mesta u prekršajnim i osnovnim sudovima, odnosno mesta zamenika u osnovnom javnom tužilaštvu, u godini koja sledi nakon godine u kojoj korisnici završavaju početnu obuku, uvećanom za 30%.

 Javni konkurs za prijem na početnu obuku

Akademija raspisuje javni konkurs za izbor kandidata za prijem na početnu obuku.

Javni konkurs iz stava 1. ovog člana raspisuje se jednom godišnje i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i drugom sredstvu javnog informisanja koje pokriva celu teritoriju Republike Srbije.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Uslovi za prijem na početnu obuku

- položen pravosudni ispit;
- ispunjavanje opštih uslova za rad u državnim organima;
- položen prijemni ispit za početnu obuku.

(Izvod iz Zakona o Pravosudnoj akademiji – Članovi 24. do 41.)
 

Statistika početne obuke

XIII generacija
 1. Aleksa Miroslav Mijailović
 2. Aleksandar Radovan Draškić
 3. Aleksandra Gojko Veselinović
 4. Aleksandru Todor  Ardeljan
 5. Andrija Mirko  Duvnjak
 6. Anđela Srećko Kokanović (rođ. Petrović)
 7. Biljana Milorad Vujović
 8. Veronika Saša Cvetković
 9. Vesna Draško Petrović
 10. Vladimir  Dragan Radovanović
 11. Vojin Antonije Čekrlić
 12. Vojin Dušan Radosavljević
 13. Danica Zoran Arsić
 14. Denis Džibo Leković
 15. Denis Mensur Ziljkić
 16. Đorđe  Ljubiša Pavlović
 17. Jelena Zoran Jarić
 18. Jelena  Radenko  Rušnov
 19. Jovana Neven Adam
 20. Jovana Mirko Cvetković
 21. Lena Zoran Savić
 22. Lola Jovan Bekrić (rođ. Dimitrijević)
 23. Ljiljana Predrag Nešković
 24. Ljiljana Nedeljko Martinović
 25. Maja Zoran Savić
 26. Marija Miroslav Milosavljević
 27. Marijana Siniša Simić
 28. Milan Radiša Dinić
 29. Milena  Dragan Stanojević
 30. Miloš Nikola Nikolin
 31. Nevena Ratomir  Ilić (rođ. Filipović)
 32. Nikola Dobrica Bojović
 33. Nikola  Vlastimir Đokić
 34. Sanja Milenko Mrvić
 35. Sara Branislav Petrović
 36. Tamara Milomir Polić
 37. Tatjana Mirjana Telebak
 38. Teodora Dejan Žurić
 39. Tijana Rade Stojić
 40. Haris Husnija Bogućanin
XII generacija
 1. Aiša Kadrić
 2. Ana Ašković
 3. Anđelija Bogdanović
 4. Anđelija Nešović
 5. Anja Dimitrijević
 6. Canja Đurašković
 7. Canja Mijailović Bujak
 8. Cara Jovanov 
 9. Aleksandar Telebaković 
 10. Bojana Bojanić 
 11. Bojana Radenković 
 12. Vesna Vukićević
 13. Danica Vlajić
 14. Dunja Knežević 
 15. Dušica Josipović 
 16. Ivana Marković 
 17. Ilija Πrodanović 
 18. Jelena Jelić 
 19. Luna Dukić 
 20. Marko Komatina 
 21. Minja Milićević 
 22. Momčilo Mastilović 
 23. Nataša Vukićević 
 24. Nikola Cvitić 
 25. Nikola Ivanović 
 26. Nikola Ristivojević 
 27. Ružica Joksimović
XI generacija
 1. Jelena Mihajlović
 2. Jovana Kocić
 3. Katarina Nikolić
 4. Sanja Milutinović
 5. Sandra Đorđević
 6. Dejan Ristanović
 7. Suzana Drobnjaković
 8. Anastasija Mašić
 9. Petrimirka Nikolić
 10. Aleksandra Maslovarić
 11. Jovan Pisarov
 12. Tanja Andrić
 13. Ensar Korać
 14. Jelena Vujičić
 15. Milica Milivojević
 16. Kosta Nenezić
 17. Branka Balešević
 18. Stefan Anđelić
 19. Ivana Čelebić
 20. Aleksandra Miljković
 21. Milena Šoškić
 22. Ksenija Vukmirović
 23. Jovan Nikolić
 24. Olga Jovanović
 25. Ivana Jakovljević
 26. Nikola Nikolić
 27. Vasilije Jovanović
 28. Jelena Veličković
 29. Ksenija Cvetanović
 30. Iva Antić
 31. Bojana Vasiljević
 32. Jovana Stanković
 33. Slađana Savić
 34. Dragana Mladenović
 35. Miloš Veljković
 36. Milena Mirčetić
 37. Vladan Marjanović
 38. Nikola Ilić
 39. Stefan Sojević
 40. Jovana Pajkić
 41. Nataša Radović
 42. Milan Kasalica
 43. Sanja Mijatović
 44. Jelena Blagojević
 45. Marina Stanković
 46. Žarko Zdravković
 47. Bojan Lapčević
X generacija
 1. Luka Anđelković
 2. Biljana Koraćević
 3. Šćepan Praščević
 4. Selena  Sićević
 5. Marija Vižlina
 6. Saša Mitrović
 7. Milun Marković
 8. Dunja Stojadinović
 9. Bojana Arsenijević
 10. Marija Sudarević Milanović
 11. Emina Krkušić
 12. Nemanja Marković
 13. Maša Čejović
 14. Nevena  Resimić
 15. Jelena Cvetković
 16. Branislava Marković      
 17. Aleksandra Gogić
 18. Dejana Đurić
 19. Sofija Mitrović
 20. Strahinja Ćurčić
 21. Srđan Kantar
 22. Stefan  Milošević
 23. Rajko Vranić
 24. Dejan Mišić
 25. Jelena Ćalović
 26. Zorica Saćipović
 27. Milica Milenković
 28. Mina Trutin
 29. Amela Dupljak
 30. Jelena Bošnjak
 31. Aleksandar Cvetković
 32. Stefan  Anđić
 33. Jelena Stefanov
 34. Iva Zdravković
 35. Aleksandar Ilić
 36. Ana Marinkov
 37. Demir Suljović
 38. Dušica Nikolov
 39. Ana Petrović
 40. Marija Ostojić
 41. Gala Bogosavljević
 42. Stefan Nikoletić
 43. Danka Krstić
 44. Jana Debeljak
 45. Marija  Sokić
 46. Đuro Janjić
 47. Damjan  Sladojević
 48. Nikola  Ranković
 49. Jovana Aksentijević
 50. Veljko Janković
IX generacija
 1. Aleksandra Lozić
 2. Ana Basarić
 3. Brankica Todorović
 4. Emir Zumberović
 5. Ivana Krstić
 6. Jasmina Marinković
 7. Jelena Ognjanović
 8. Jelena Tesla
 9. Jovana Cvetković
 10. Jovana Milićević
 11. Katarina Simin
 12. Kristina Balnožan
 13. Ksenija Đuričković
 14. Ljubica Janić
 15. Ljubica Šobot Doskač
 16. Marija Stojanović
 17. Marina Trenkić
 18. Marinela Zlatić
 19. Marko Košanin
 20. Marko Petković
 21. Milica Beljin
 22. Milica Jovanović
 23. Milica Mihić
 24. Mina Vulić
 25. Miomira Đorić
 26. Mirjana Leković
 27. Mirjana Vorgić
 28. Miroslav Miljević
 29. Nina Nikolić
 30. Sandra Marjanović Antonijević
 31. Sanja Milutinović
 32. Sanja Okošanović
 33. Slobodan Daković
 34. Stefan Anđelković
 35. Stefan Pavlović
 36. Tanja Stojanović
 37. Tijana Lakić
 38. Vesna Šuković
VIII generacija
 1. Milica Goravica
 2. Sara Resimić
 3. Đorđe Đelić
 4. Aleksandra Rajnović
 5. Ana Stojanović
 6. Jelena Veselinović
 7. Jelena Mitrović
 8. Kristina Lazarević
 9. Marta Radošević
 10. Marija Skoko
 11. Iva Panić
 12. Ljiljana Stanojković
 13. Bojana Tasić
 14. Jelena Spasić
 15. Velibor Vojvodić
 16. Emir Bećirović
 17. Dejan Gašić
 18. Vera Avramović
 19. Stefan Cvejić
 20. Olivera Mijalković
 21. Danilo Lepović
 22. Vanja Đorđević
 23. Nikola Arsić
 24. Bogdan Ljubisavljević
 25. Danilo Babić
 26. Vojislav Milićević
VII generacija
 1. Ilija Marković
 2. Vukadin Brajušković
 3. Milena Ćirić
 4. Aleksandra Vujisić
 5. Jelena Milenović
 6. Aleksandra Mrdović
 7. Nina Jovanović
 8. Jelena Cvetinović
 9. Aleksandar Đorđević
 10. Nemanja Maslovarić
 11. Jelena Vujičić
 12. Vladimir Bučić
 13. Siniša Knežević
 14. Aleksandra Đurić
 15. Aleksandra Stojković
 16. Stefan Žunić
 17. Seid Rožajac
 18. Marko Cvetanović
 19. Tatjana Karlavaris
 20. Mirjana Lukić
VI generacija
 1. Ivan Stepanović
 2. Milena Milosavljević
 3. Vukašin Stijović
 4. Ivana Pejčić
 5. Tijana Ranković
 6. Milena Joksić Ranđelović
 7. Sanja Stojanović
 8. Anita Ćatović Blagojević
 9. Milica Skoko
 10. Dušica Lečić
 11. Vanja Ćulibrk
 12. Iva Marković
 13. Minja Panajotović
 14. Jelena Kocić
 15. Bojana Colić
 16. Miloš Sekulić
 17. Fuad Zukorlić
 18. Jovana Dobanovački
 19. Aldin Lekpek
 20. Dušan Milošević
 21. Marija Radojević
 22. Sreten Milovanović
 23. Irina Panov
 24. Ivana Todorović
 25. Slobodanka Gavrić
 26. Marina Panjković
 27. Mia Mandić
 28. Nebojša Stanković
 29. Sanja Knežević
 30. Ivana Dobanovački
 31. Eva Ognjanović
 32. Branka Burlić
V generacija
 1. Sonja Pavlović
 2. Jovan Perić
 3. Kristina Nikolić
 4. Valentina Stanković
 5. Radovan Marinković
 6. Senka Bajilo
 7. Ivana Martinović
 8. Dejan Milovanović
 9. Ana Veličković
 10. Ivana Milosavljević
 11. Dijana Perić
 12. Nataša Jovanović
 13. Nataša Strehovski
 14. Nina Atanacković
 15. Irena Vulijanac
 16. Marko Pljakić
 17. Fisnik Islami
 18. Svetlana Mijović
 19. Sanja Miletić
 20. Asmir Bihorac
 21. Dušica Obrenić
 22. Jakša Damjanović
 23. Radan Nišavić
 24. Bogdan Dragana Karadžić
IV generacija
 1. Teodora Pavlović
 2. Milena Vukčević
 3. Stefan Petrović
 4. Maja Perović
 5. Mirko Ilić
 6. Boris Majlat
 7. Mirjana Sredojević
 8. Dejan Petković
 9. Aleksandra Stojsavljević
 10. Dragan Mastilović
 11. Dalibor Đorđević
 12. Aleksandra Peričin
 13. Vojislava Nikolić
 14. Nevena Ilić
 15. Ivan Đikanović
 16. Nemanja Nikodijević
 17. Darko Rašković
 18. Aladin Madžović
 19. Olga Doklestić
 20. Tijana Levakov Vermezović
 21. Dragan Crnomarković
 22. Maja Prelić
 23. Elena Domanović
 24. Miloš Stojanović
III generacija
 1. Ivan Marković
 2. Milan Šućur
 3. Irena Jocić
 4. Ninoslav Volarević
 5. Aleksandar Milić
 6. Maja Bakarić
 7. Aleksandar Kocić
 8. Ivana Jontović
 9. Aleksandra Šućur Juhas 
 10. Marija Kozlina
 11. Jelena Pavićević
 12. Aleksandar Babić
 13. Svetlana Marković
 14. Siniša Trifunović
 15. Igor Novković
 16. Branimir Radosavljević
 17. Sanja Skakavac
 18. Katarina Janković
 19. Ana Burić
 20. Vesna Vasić
 21. Milana Uzelac
 22. Sonja Medić
 23. Jelena Vidojević
 24. Tea Đorđević
 25. Aleksandar Jovanović
 26. Vladimir Pecovski
 27. Olivera Bila
 28. Milana Petrović
 29. Marko Srećković
 30. Marko Milovanović
 31. Aleksandra Jokanović
 32. Milica Dubljević
 33. Dejan Milenković
 34. Nataša Filipović
 35. Bratislava Damnjanović
 36. Sonja Popović
 37. Miroslav Krivokuća
II generacija
 1. Irina Jelić
 2. Goran Ramić
 3. Ivana Panoutsopolou
 4. Aco Brajković
 5. Jelena Lakić
 6. Vanja Ćupina
 7. Dušan Milošević
 8. Darko Stojanović
 9. Jelena Đorić Vujačić
 10. Aleksandra Maričić
 11. Jovana Obućina
 12. Vladimir Stevović
 13. Darko Ognjanović
 14. Nebojša Vasiljević
 15. Jelena Savić
 16. Ljiljana Dobrić
 17. Ljiljana Marjanović Andrić
 18. Ivana Radun
 19. Ivana Ivanović
 20. Željko Jovanović
 21. Agim Kamberi
 22. Ivana Milovanović
 23. Bojan Božović
 24. Aleksandar Barac
 25. Bratislava Kolović Nedeljković
 26. Bojan Petković
 27. Nenad Jovanović
I generacija
 1. Dragoljub Miladinović
 2. Nebojša Tešić
 3. Marijana Šarac
 4. Ana Kovačević
 5. Slaviša Dimitrijević
 6. Vesna Spasić
 7. Radovan Petrović
 8. Milena Vasić Pejčić
 9. Mirjana Mihajlović
 10. Radomir Ilić
 11. Nebojša Đuričić
 12. Olga Tešović
 13. Bojan Vujačić
 14. Branislav Lepotić
 15. Monika Pap
 16. Branislav Simović
 17. Sanja Sremčev
 18. Goran Svilar
 19. Magdalena Gajić
 20. Biljana Vujičić
 21. Miodrag Marković

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL