Skip to main content

Kontakt

Sedište u Beogradu

Terazije br. 41, 11103 Beograd

PAK 107003

Tel: + 381 11 2184 030; + 381 11 4149 300
Faks: + 381 11 2183 276
e-mail: akademija@pars.rs

Kancelarija u Nišu

Vožda Karađorđa br. 23, 18105 Niš

PAK 700562

Tel/faks: + 381 18 504 040
Tel. + 381 18 504 039
e-mail: jasmina.dimitrijevic@pars.rs

Kancelarija u Novom Sadu

Sutjeska br. 3, 21101 Novi Sad

PAK 400207

Tel. + 381 21 4876 532
Faks: + 381 21 4876 531
e-mail: ljuba.slijepcevic@pars.rs

Kancelarija u Kragujevcu

Trg Slobode br. 4, 34000 Kragujevac – Nova zgrada Palata pravde, kancelarija medija centra na prvom spratu

PAK 550102

Tel. + 381 34 6196 181
e-mail: vladimir.gavrilovic@pars.rs
O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL