Skip to main content

Elektronska biblioteka Pravosudne akademije

Analiza javnobeležničke forme obligacionih ugovora

Oblast
Građansko pravo
Tema
Analiza javnobeležničke forme obligacionih ugovora
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Slijepčević, rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
javni beležnici
obligacioni ugovori

Klauzula zabrane konkurencije u domaćem i međunarodnom pravu kroz sudsku praksu i MOR

Oblast
Građansko pravo
Radno pravo
Tema
Klauzula zabrane konkurencije u domaćem i međunarodnom pravu kroz sudsku praksu i MOR
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Slijepčević, rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
zabrana konkurencije
međunarodni pravni standardi
radno pravo
sudska praksa
ugovor o radu
Napomena

Rad je objavljen u Radnopravnom Savetniku br 6/2024

Izveštaj namenjen policiji i tužiocima o implementaciji priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju, maj 2024.

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Krivično pravo
Prekršajno pravo
Tema
Izveštaj namenjen policiji i tužiocima o implementaciji priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju
Izdavač
USAID-ov projekat za unapređenje javnih nabavki i Pravosudna akademija Republike Srbije
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Daliborka Srećkov
Jelena Pantelić
Ključne reči
javne nabavke
priručnik
Napomena

Dokument sadrži "Izveštaj namenjen policiji i tužiocima o implementaciji priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju" i "Prilog uz izveštaj namenjen policiji i tužiocima o implementaciji priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju"

Uputstvo za korišćenje baza podataka eJuris sistema

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Ljudska prava
Посебна знања и вештине
Tema
Uputstvo za korišćenje baza podataka eJuris sistema
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Biljana Stepanović
Ključne reči
evropska konvencija o ljudskim pravima
praksa ESLJP
Praksa UN komiteta
Napomena

Uputstvo za korišćenje baza podataka eJuris sistema sadrži uputstva za korišćenje baza podataka e-Case i Cross reference, baza prakse Evropskog suda za ljudska prava na jezicima regiona, oduka UN komiteta i presuda ESP.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju - sporna pitanja

Oblast
Privredno pravo
Tema
Zakon o izvršenju i obezbeđenju - sporna pitanja
Vrsta publikacije
Elektronska
Ključne reči
zakon o izvršenju i obezbeđenju

Javne nabavke - posebni postupci javnih nabavki i monitoring nad promenom propisa o javnim nabavkama

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Upravno pravo
Tema
Javne nabavke - posebni postupci javnih nabavki i monitoring nad promenom propisa o javnim nabavkama
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Blaženka Stojanović
Ključne reči
javne nabavke
Fajl
Posebne-JN-i-monitoring.pdf (679.13 kilobajta)

Javne nabavke - dodela ugovora i izvršenje ugovora

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Upravno pravo
Tema
Javne nabavke - dodela ugovora i izvršenje ugovora
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
prof. dr Dobrosav Milovanović
Ključne reči
javne nabavke
Fajl

Javne nabavke - izbor učesnika i dodela ugovora

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Upravno pravo
Tema
Javne nabavke - izbor učesnika i dodela ugovora
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Blaženka Stojanović
Ključne reči
javne nabavke
Fajl

javne nabavke - priprema za sprovođenje postupka javne nabavke, objavljivanje i transparentnost

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Upravno pravo
Tema
Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke, objavljivanje i transparentnost
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
prof. dr Dobrosav Milovanović
Ključne reči
javne nabavke

Priručnik za primenu metodologije procene rizika u postupcima javnih nabavki za tužioce i policiju

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Krivično pravo
Tema
Priručnik za primenu metodologije procene rizika u postupcima javnih nabavki za tužioce i policiju
Izdavač
USAID-ov projekat za unapređenje javnih nabavki i Pravosudna akademija Republike Srbije
Vrsta publikacije
Elektronska
Mesto
Beograd
Autor
Branko Nikolić
Jelena Pantelić
Ključne reči
javne nabavke
priručnik
procena rizika

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL