Skip to main content

Elektronska biblioteka Pravosudne akademije

Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa - pregled relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava

Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa - pregled relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava
Izdavač
AIRE Centre
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ledi Bianku, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava i vanredni profesor Univerziteta u Strazburu
Hannah Smith, advokat i menadžerka pravnih projekata, AIRE centar
Ključne reči
vodič
nezavisnost
nepristrasnost
praksa ESLJP

Nasilje u porodici - pregled međunarodnih standarda i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava

Godina izdavanja
2019.
Oblast
Građansko pravo
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Nasilje u porodici - pregled međunarodnih standarda i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava
Izdavač
AIRE Centre
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Nuala Mole, osnivač i viši pravni savjetnik AIRE centra
Ralitsa Peykova, rukovodilac pravnih projekata i konsultant AIRE centra
Ključne reči
diskriminacija, žena
međunarodni pravni standardi
nasilje nad ženama
nasilje u porodici
praksa ESLJP
standardi Evropskog suda za ljudska prava
standardi Ujedinjenih nacija

Standard Operating Procedures (SOPs) for investigating national and transnational trafficking in persons cases among project countries, making use of international cooperation tools and techniques

Godina izdavanja
2024.
Oblast
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Standardne operativne procedure u istragama nacionalne i transnacionalne trgovine ljudima u slučajevima među zemljama učesnicima u projektu, korišćenje alata i tehnika međunarodne saradnje
Izdavač
UNDOC
Vrsta publikacije
Elektronska
Ključne reči
žrtve krivičnog dela
međunarodna saradnja u krivičnim stvarima
trgovina ljudima

Pravila postupka javnih nabavki, dr Dobrosav Milovanović septembar – oktobar 2023

Oblast
Upravno pravo
Tema
Pravila postupka javnih nabavki
Vrsta publikacije
Elektronska
Ključne reči
javne nabavke

Osnovni pojmovi u oblasti javnih nabavki - Blaženka Stojanović, septembar – oktobar 2023

Oblast
Upravno pravo
Tema
Osnovni pojmovi u oblasti javnih nabavki
Vrsta publikacije
Elektronska
Ključne reči
javne nabavke
Napomena

Sadržaj prezentacije:

 1. Pojam/definicija javnih nabavki
 2. Naručilac (javni i sektorski)
 3. Opšti izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama (ZJN)
 4. Posebni izuzeci za javne naručioce
 5. Posebni izuzeci za sektorske naručioce
 6. Posebni izuzeci u oblasti odbrane i bezbednosti
 7. Mešovita nabavka
 8. Pragovi
 9. Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke
 10. Podela nabavke u partije
 11. Rezervisane javne nabavke
 12. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka

Zakon o opštem upravnom postupku - izvod, prof. Dr Dobrosav Milovanović

Oblast
Upravno pravo
Tema
Zakon o opštem upravnom postupku - izvod
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
prof. Dr Dobrosav Milovanović
Ključne reči
Zakon o upravnom postupku
upravno sudstvo

Upravno sudstvo u razvijenim zemljama, prof. Dr Vuk Cucić

Oblast
Upravno pravo
Tema
Upravno sudstvo u razvijenim zemljama
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
prof. Dr Vuk Cucić
Ključne reči
upravno sudstvo

Dostavljanje u parničnom postupku elektronskom poštom

Oblast
Građansko pravo
Tema
Dostavljanje u parničnom postupku elektronskom poštom
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Slijepčević, Rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
parnica

Krivična dela protiv prava po osnovu rada sa domaćom sudskom praksom i praksom ESLJP

Oblast
Krivično pravo
Ljudska prava
Tema
Krivična dela protiv prava po osnovu rada sa domaćom sudskom praksom i praksom ESLJP
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Slijepčević, Rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
praksa ESLJP
radni sporovi
sudska praksa

Digitalna imovina

Oblast
Krivično pravo
Tema
Digitalna imovina
Vrsta publikacije
Elektronska
Autor
Ljuba Slijepčević, Rukovodilac Regionalnog centra Pravosudne akademije u Novom Sadu
Ključne reči
digitalna imovina
Napomena

Prezentacija sa predavanja u Državnom pravobranilaštvu od 13.7.2022. goidne

Fajl
DIGITALNA IMOVINA.ppt (802.5 kilobajta)

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL