Skip to main content

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Na ovoj veb strani se nalaze informacije, regulative i resursi u okviru trajne kampanje koja je podržana širokim spektrom aktivnosti u cilju ostvarivanja bezbednih uslova rada i radne okoline

Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Pravosudna akademija vrši procenu rizika i preduzima sve preventivne mere radi sprečavanja nastanka profesionalnih bolesti ili oštećenja zdravlja zaposlenih, takođe vrši procenu zaštite lica, imovine i poslovanja i deluje u skladu sa tim izazovima.

Interes Pravosudne akademije je da se ostvari najviši nivo bezbednosti, da se neželjene posledice kao što su profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imali osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju.


Ergonomija radnog mesta

 

Ergonomija radnog mesta 2

 

 

Kovid 19 - Kako da se zaštitite

 

Izvori priloženih grafičkih rešenja - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut" i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd:

 

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL