Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Шта ако сам лишен/а слободе?

Година издавања
2019.
Област
Kривично право
Људска права
Тема
Шта ако сам лишен слободе?
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Лидија Комлен Николић
Кључне речи
водич
лишење слободе
основна људска права
Фајл

Шта да радим када ми стигне позив за сведочење?

Година издавања
2019.
Област
Грађанско право
Kривично право
Тема
Шта да радим када ми стигне позов за сведочење?
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Ивана Миловановић, судија Основног суда у Нишу и члан Форума судија Србије
Др Катарина Голубовић, адвокат, комитет правника за људска права – YUCOM
Маја Каменов, Мрежа одбора за људска права у Србији CHRIS
Драган Ђорђевић, Мрежа одбора за људска права у Србији CHRIS
Кључне речи
отворена врата правосуђа
сведочење

Водич за заштиту права потрошача

Година издавања
2019.
Област
Грађанско право
Тема
Водич за заштиту права потрошача
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Катарина Голубовић, Душан Протић
Кључне речи
водич
отворена врата правосуђа
права потрошача

Зашто нам је потребан независан судија?

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Отворена врата правосуђа - Зашто нам је потребан независан судија?
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Драгана Бољевић
Омер Хаџиомеровић
Марко Дејановић
Нађа Мићић
Дарко Млинар
Кључне речи
водич
отворена врата правосуђа

Водич за ослобођење од судских трошкова: трошкови у парничном поступку и како их се ослободити?

Област
Грађанско право
Тема
Водич за ослобођење од судских трошкова: трошкови у парничном поступку и како их се ослободити?
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Катарина Голубовић
Кључне речи
парница
приручник
трошкови парничног поступка

Водич за остваривање права на судског тумача - преводиоца

Област
Грађанско право
Тема
Водич за остваривање права на судског тумача - преводиоца
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Ана Јанковић Јовановић
Кључне речи
парница
право на судског тумача
приручник

Водич за самозаступање грађана - парнични поступак и поступци пред независним институцијама

Област
Грађанско право
Тема
Водич за самозаступање грађана - парнични поступак и поступци пред независним институцијама
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Ана Јанковић Јовановић
Милена Васић
Данило Ћурчић
Наталија Шолић
Катарина Голубовић
Кључне речи
парница
приручник
самозаступање грађана

Први пут на суду и први пут у суду - водич

Област
Грађанско право
Тема
Први пут на суду и први пут у суду - водич
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Катарина Голубовић
Кључне речи
приручник
самозаступање грађана

Како да остварите право на бесплатну правну помоћ – Практичан водич за грађане

Област
Грађанско право
Тема
Како да остварите право на бесплатну правну помоћ – Практичан водич за грађане
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Адв Милена Васић
Кључне речи
бесплатна правна помоћ
приручник

Како до бржег остваривања права на старосну пензију - судска заштита

Година издавања
2023.
Област
Управно право
Тема
Остваривање права на старосну пензију - судска заштита, пракса Управног суда
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Теодора Томић,
Драгиша Чалић,
Катарина Голубовић
Кључне речи
пензија - судска заштита
приручник
судска пракса Управног суда

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL