Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Водич кроз адвокатску тарифу

Област
Грађанско право
Kривично право
Тема
Водич кроз адвокатску тарифу
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Теодора Томић Лазаревић, адвокатица Комитета правника за људска права – YUCOM
Катарина Тоскић, адвокатица Комитета правника за људска права – YUCOM
Саша Алексић, адвокат
Анђелка Гентић, адвокатска приправница
Кључне речи
адвокатска тарифа
водич
грађански поступак
кривични поступак

Споразуми јавног тужиоца и окривљеног / осуђеног

Година издавања
2023.
Област
Kривично право
Тема
Споразуми јавног тужиоца и окривљеног / осуђеног
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Лидија Комлен Николић
Кључне речи
водич
отворена врата правосуђа
споразум јавног тужиоца и окривљеног
споразум о признању кривичног дела

Водич за индивидуалне представке комитетима Уједињенин нација

Година издавања
2022.
Област
Људска права
Тема
Водич за индивидуалне представке комитетима Уједињенин нација
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Душан Покушевски, Београдски центар за људска права
Горан Сандић, Београдски центар за људска права
Кључне речи
водич
пракса УН комитета
представка
стандарди Уједињених нација

Водич кроз Закон о прекршајима - моја права и обавезе

Област
Прекршајно право
Тема
Водич кроз Закон о прекршајима - моја права и обавезе
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Сања Стргар
Кључне речи
водич
отворена врата правосуђа
прекршајни поступак

Водич кроз оставински поступак

Област
Грађанско право
Тема
Водич кроз оставински поступак
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Катарина Голубовић,адвокатица Комитета правника за људска права YUCOM
Наталија Шолић, адвокатица Комитета правника за људска права YUCOM
Драгиша Ћалић, правни саветник Комитета правника за људска права YUCOM
Ђорђе Поповић, адвокат Комитета правника за људска права YUCOM
Кључне речи
водич
оставински поступак
отворена врата правосуђа

Моја права у извршном поступку

Година издавања
2020.
Област
Грађанско право
Тема
Моја права у извршном поступку
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Катарина Голубовић,адвокатица Комитета правника за људска права YUCOM
Наталија Шолић, адвокатица Комитета правника за људска права YUCOM
Катарина Тоскић, правна саветница Комитета правника за људска права YUCOM
Кључне речи
водич
извршни поступак
отворена врата правосуђа
поступак извршења

Моја права у случају (не)законитог прислушкивања

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Моја права у случају (не)законитог прислушкивања
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Јелена Пејић, Београдски центар за безбедносну политику
Кључне речи
водич
незаконито прислушкивање
прислушкивање

Како да пријавим корупцију и која су ми права и обавезе ако то учиним?

Година издавања
2019.
Област
Kривично право
Тема
Како да пријавим корупцију и која су ми права и обавезе ако то учиним?
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Немања Ненадић, Транспарентност Србија
Кључне речи
борба против корупције
водич
корупција

Моја права у случају да суђење траје неразумно дуго

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Моја права у случају да суђење траје неразумно дуго
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Невена Крстић, Београдски центар за људска права
Душан Покушевски, Београдски центар за људска права
Кључне речи
водич
заштита права на суђење у разумном року
отворена врата правосуђа
разуман рок

Моја права у случају легитимисања, претреса и лишења слободе

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Моја права у случају легитимисања, претреса и лишења слободе
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Нина Ницовић, адвокатица и медијаторка
Дамјан Милеуснић, Партнери за демократске промене Србија
Кључне речи
водич
лишење слободе
отворена врата правосуђа
претрес

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL