Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Смернице за кривично гоњење злочина из мржње

Област
Kривично право
Тема
Злочин из мржње
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
злочин из мржње
кривично гоњење

Заштита миграната према Европској конвенцији за заштиту људских права и Европској социјалној повељи - приручник за правнике

Година издавања
2016.
Област
Људска права
Тема
Заштита миграната
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Јанис Ктистакис
Кључне речи
заштита миграната
Европска конвенција о људским правима
приручник

Границе слободе политичког удруживања - упореднотеоријска студија

Година издавања
2014.
Област
Грађанско право
Људска права
Тема
Слобода политичког удруживања
Издавач
Правосудна академија и Повереник за заштиту равноправности
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Танасије Маринковић
Кључне речи
политичко удруживање
слобода удруживања

Заштита права личности од повреда у масмедијима

Година издавања
2014.
Област
Грађанско право
Људска права
Тема
Заштита права личности
Издавач
Пословни биро
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
др Драгица Попеску
Кључне речи
заштита права личности
слобода јавног информисања
слобода изражавања

Заштита података о личности у сектору безбедности - водич кроз законску регулативу

Година издавања
2019.
Област
Грађанско право
Тема
Заштита података о личности
Издавач
Центар за унапређивање правних студија и ОЕБС
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
др Саша Гајин
Кључне речи
заштита података о личности

Смернице за израду нацрта првостепених судских одлука у грађанској материји - програм обуке судских помоћника

Година издавања
2018.
Област
Грађанско право
Тема
Смернице за израду првостепених одлука у грађанској материји
Издавач
Правосудна академија и УСАИД
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији
Кључне речи
израда првостепених судских одлука
приручник

Handbook on European law relating to access to justice

Област
Људска права
Тема
Приступ правди
Издавач
European Union Agency for Fundamental Rights и Савет Европе
Врста публикације
Штампана
Кључне речи
приступ правди
Европска конвенција о људским правима
приручник

Слобода изражавања: водич за тумачење члана 10 Европске конвенције о људским правима и његовог контекста

Област
Људска права
Тема
Слобода изражавања
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Toby Mendel
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
слобода изражавања
стандарди Европског суда за људска права

Критеријуми за оцену повреде права на суђење у разумном року

Година издавања
2018.
Област
Људска права
Тема
Право на суђење у разумном року
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Катарина Манојловић-Андрић
Љубица Милутиновић
Снежана Андрејевић
Вања Родић
Мајда Кршикапа
Милан Бајић
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
заштита права на суђење у разумном року
пракса ЕСЉП
разуман рок
стандарди Европског суда за људска права

Covid-19 и његов утицај на људска права - преглед релевантне праксе Европског суда за људска права

Година издавања
2020.
Област
Људска права
Тема
Covid-19 и људска права
Издавач
The AIRE Centre
Врста публикације
Штампана
Аутор
Ledi Bianku, бивши судија ЕСЉП и ванредни професор, Универзитет у Стразбуру
Nuala Mole, оснивач и виши правни саветник, АИРЕ центар
Hannah Smith, правник и менаџер правних пројеката
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL