Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Водич кроз управни спор

Година издавања
2023.
Област
Управно право
Тема
Водич кроз управни спор
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Теодора Томић Лазаревић
Драгиша Ћалић
Катарина Голубовић
Кључне речи
приручник
управни спор

Водич кроз привредно казнене поступке: прекршаји и привредни преступи

Област
Привредно право
Тема
Водич кроз привредно казнене поступке: прекршаји и привредни преступи
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Катарина Голубовић
Наталија Шолић
Катарина Тоскић
Кључне речи
прекршајни поступак
привредни преступ
приручник

Како да остварите право на бесплатну правну помоћ – водич за градске и општинске управе

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Бесплатна правна помоћ - водич за градске и општинске управе
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Катарина Голубовић
Кључне речи
бесплатна правна помоћ
приручник

Applying the charter of fundamental rights of the European Union in law and policymaking at national level

Година издавања
2020.
Област
Људска права
Тема
Основна људска права
Издавач
European Union Agency for Fundamental Rights
Врста публикације
Штампана
Место
Bielot, Белгија
Кључне речи
заштита људских права
основна људска права

Медијска регулаторна тела и говор мржње

Година издавања
2017.
Област
Људска права
Тема
Говор мржње
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Асја Рошка Зубћевић,
Станислав Бендер,
Јадрана Војводић
Кључне речи
говор мржње
медијска регулаторна тела

Ревија за криминологију и кривично право - тематски број "Казна доживотног затвора и условни отпуст"

Година издавања
2021.
Област
Kривично право
Тема
Казна доживотног затвора и условни отпуст
Издавач
Институт за криминолошка истраживања
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
казна доживотног затвора
кривично право
међународни правни стандарди
стандарди Европског суда за људска права
условни отпуст

Људска права у Европи - правни билтен бр.1/2018

Година издавања
2018.
Област
Људска права
Тема
Људска права
Издавач
The AIRE Centre и Правосудна академија
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права
судска пракса

Људска права у Европи - правни билтен бр.2/2019

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Људска права
Издавач
The AIRE Centre и Правосудна академија
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права
судска пракса

Људска права у Европи - правни билтен бр.3/2018

Година издавања
2018.
Област
Људска права
Тема
Људска права
Издавач
The AIRE Centre и Правосудна академија
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права
судска пракса

Подршка примени медијације у судовима и адвокатури у Србији

Година издавања
2017.
Област
Грађанско право
Тема
Медијација
Издавач
Партнери за демократске промене Србија
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Блажо Недић
Небојша Ђуричић
Кључне речи
медијација

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL