Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Информацијски поремећај: ка интердисциплинарном оквиру за истраживање и креирање секторске политике

Година издавања
2017.
Област
Људска права
Тема
Информацијски поремећај: ка интердисциплинарном оквиру за истраживање и креирање секторске политике
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
dr Claire Wardle
Hossein Derakhshan
Фајл

Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
заштита људских права

Слобода изражавња и слобода медија - приручник

Година издавања
2021.
Област
Људска права
Тема
Слобода изражавања
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
заштита људских права
приручник
слобода изражавања
стандарди Европског суда за људска права

Правни концепти Европског суда за заштиту људских права

Област
Људска права
Тема
Правни концепти Европског суда за заштиту људских права
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
стандарди Европског суда за људска права
Фајл

Социо-економска права жена у Србији - приручник

Година издавања
2011.
Област
Људска права
Тема
Социо-економска права жена у Србији
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Драгана Петровић
др Зорица Мршевић
Лидија Ђукић
др Невена Петрушић
Јасминка Бакић
Љиљана Милутиновић
Зоран Пашалић
Ана Ђуровић
Кључне речи
права жена
заштита људских права
Фајл
Socio-ekonomska-prava-zena-u-Srbiji.pdf (518.91 килобајта)

Суђење у разумном року - приручник за обуку судија

Година издавања
2016.
Област
Људска права
Тема
Суђење у разумном року
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Снежана Андрејевић
Љубица Милутиновић
Ивана Крстић
Силвија Пановић-Ђурић
Душан Игњатовић
Јован Миљковић
Кључне речи
заштита права на суђење у разумном року
приручник
стандарди Европског суда за људска права
судска пракса

Социјално-економска права жена у Србији

Година издавања
2012.
Област
Људска права
Тема
Социјално-економска права жена у Србији
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
мр Марина Матић, МА Светлана Ненадић, МА Верица Трнинић, Ђорђије Вуковић
Кључне речи
права жена
дискриминација жена
заштита људских права

Практични водич за примену Европске конвенције у Републици Србији

Година издавања
2018.
Област
Људска права
Тема
Практични водич за примену Европске конвенције у Републици Србији
Издавач
Правосудна академија и појекат „Подршка Европске уније Правосудној академији”
Врста публикације
Штампана
Електронска
Место
Београд
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
заштита људских права
стандарди Европског суда за људска права

Права особа са инвалидитетом - забрана дискриминације 2

Област
Људска права
Тема
Права особа са инвалидитетом - забрана дискриминације
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
права особа са инвалидитетом
дискриминација
заштита људских права
заштита особа са инвалидитетом
стандарди Уједињених нација
Фајл
druga-zabrana-diskriminacije-osi.pdf (632.84 килобајта)

Права особа са инвалидитетом - забрана дискриминације 1

Област
Људска права
Тема
Права особа са инвалидитетом - забрана дискриминације
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
права особа са инвалидитетом
дискриминација
заштита људских права
заштита особа са инвалидитетом
стандарди Уједињених нација
Фајл
prva-zabrana-diskriminacije-osi.pdf (472.91 килобајта)

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL