Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Дигитална имовина

Област
Kривично право
Тема
Дигитална имовина
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
дигитална имовина
Напомена

Презентација са предавања у Државном правобранилаштву од 13.7.2022. гоидне

Фајл
DIGITALNA IMOVINA.ppt (802.5 килобајта)

Прање новца кроз домаће и међународне прописе с освртом на Закон о дигиталној имовини и Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Област
Kривично право
Тема
Прање новца кроз домаће и међународне прописе с освртом на Закон о дигиталној имовини и Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
дигитална имовина
прање новца
Напомена

Достављено за Билтен Апелационог суда у Новом Саду

Фајл
Pranje-novca-Ljuba-Slijepcevic.pdf (640.8 килобајта)

Заштита од породичног насиља кроз породично, кривично право и Закон о спречавању насиља у породици, кроз праксу домаћих судова те праксу Европског суда за људска права

Област
Грађанско право
Kривично право
Људска права
Тема
Заштита од породичног насиља кроз породично, кривично право и Закон о спречавању насиља у породици, кроз праксу домаћих судова те праксу Европског суда за људска права
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
насиље над женама
насиље у породици
пракса ЕСЉП
судска пракса
Напомена

Објављено у Леге Артис јул/аугуст  2020. двоброј

Фајл

Лишeњe рoдитeљскoг прaвa крoз дoмaћe прoписe и прaксу ВКС и ЕСЉП

Област
Грађанско право
Тема
Лишeњe рoдитeљскoг прaвa крoз дoмaћe прoписe и прaксу ВКС и ЕСЉП
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
заштита деце
лишење родитељског права
пракса ЕСЉП
судска пракса
Напомена

Објављено у Билтену Апелационог суда у  Новом Саду бр. 8/2018

Злочин из мржње кроз Кривични законик и међународне прописе, те домаћу и судску праксу Европског суда за људска права

Област
Kривично право
Људска права
Тема
Злочин из мржње кроз Кривични законик и међународне прописе, те домаћу и судску праксу Европског суда за људска права
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
злочин из мржње
пракса ЕСЉП
судска пракса
Напомена

објављено у часопису "Адвокатска канцеларија" број 79, март 2021. године

Злочин из мржње кроз релевантну праску Европског суда за људска права

Област
Kривично право
Људска права
Тема
Злочин из мржње кроз релевантну праску Европског суда за људска права
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
злочин из мржње
пракса ЕСЉП
Напомена

Објављено у публикацији "Бранич", бр. 3/2020

Право на имовину кроз домаће прописе и члан 1 Протокола 1 уз ЕКЉП

Област
Људска права
Тема
Право на имовину кроз домаће прописе и члан 1 Протокола 1 уз ЕКЉП
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
право на имовину
пракса ЕСЉП
Напомена

Рад објављен у часопису "Адвокатска канцепарија", септембар 2022. године

Фајл
Pravo-na-imovinu-Ljuba-Slijepcevic.pdf (485.41 килобајта)

Високотехнолошки криминал у домаћим и међународним прописима

Област
Kривично право
Тема
Високотехнолошки криминал у домаћим и међународним прописима
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
високотехнолошки криминал
Напомена

Објављено у "Адвокатска канцеларија" април 2018. године

Вршњачко насиље с освртом на интернетско насиље „Сајбер булинг“ кроз домаће и међународне прописе с освртом на Уредбу о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија

Област
Kривично право
Тема
Вршњачко насиље с освртом на интернетско насиље „Сајбер булинг“ кроз домаће и међународне прописе с освртом на Уредбу о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
Cyberbullying
безбедност деце на интернету
високотехнолошки криминал
заштита деце
кривична дела путем интернета
насиље у дигиталном окружењу
Напомена

Рад објавио Леге артис, фебруар 2020. године

Конвенције МОР-а и препоруке у области социјалноекономских права

Област
Радно право
Тема
Конвенције МОР-а и препоруке у области социјалноекономских права
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
радни спорови
Напомена

Објављено у  Билтену Вишег суда бр. 13 за 2022. годину

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL