Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Суђење у разумном року према члану 6 ЕКЉП у радним споровима и пракса Европског суда за људска права

Област
Грађанско право
Радно право
Тема
Суђење у разумном року према члану 6 ЕКЉП у радним споровима и пракса Европског суда за људска права
Врста публикације
Електронска
Аутор
Љуба Слијепчевић, Руководилац Регионалног центра Правосудне академије у Новом Саду
Кључне речи
заштита права на суђење у разумном року
пракса ЕСЉП
радни спорови
Напомена

Рад објављен у Билтену Вишег суда у Новом Саду број 12

Смернице за ефикасно одлучивање у мање сложеним предметима са прекршајима из области јавних набавки

Година издавања
2023.
Област
Прекршајно право
Тема
Смернице за ефикасно одлучивање у мање сложеним предметима са прекршајима из области јавних набавки
Издавач
USAID-ов пројекат за унапређење јавних набавки и Правосудна академија Републике Србије
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Марија Вуковић Станковић
др Сања Стргар
Саша Варинац
Кључне речи
јавне набавке
прекршајни поступак

Приручник о трошковима кривичног поступка

Година издавања
2023.
Област
Kривично право
Тема
Приручник о трошковима кривичног поступка
Издавач
Врховни суд
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Синиша Важић
Светлана Томић-Јокић
Кључне речи
Закон о кривичном поступку
кривични поступак
приручник
судски трошкови
трошкови кривичног поступка

Судска пракса Управног суда у изборном спору у спровођењу локалних избора

Област
Управно право
Тема
Судска пракса Управног суда у изборном спору у спровођењу локалних избора
Врста публикације
Електронска
Аутор
Председник Управног суда, Судија Радојка Маринковић
Кључне речи
изборно право
судска пракса Управног суда

Како да помогнем да изборна кампања буде поштенија?

Година издавања
2023.
Област
Људска права
Тема
Како да помогнем да изборна кампања буде поштенија?
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Немања Ненадић, Транспарентност Србија
Кључне речи
водич
изборно право
отворена врата правосуђа

Обраћање Европском суду за људска права

Година издавања
2022.
Тема
Обраћање Европском суду за људска права
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Михаило Павловић, адвокат
Кључне речи
водич
отворена врата правосуђа
пракса ЕСЉП

Уставна жалба - водич за обраћање Уставном суду

Област
Људска права
Тема
Уставна жалба - водич за обраћање Уставном суду
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Софија Мандић, Центар за правосудна истраживања - ЦЕПРИС
Кључне речи
водич
отворена врата правосуђа
уставна жалба
Уставни суд

Моја права у случају саобраћајне незгоде: водич за поступак пред осигуравајућим друштвима

Година издавања
2023.
Област
Грађанско право
Тема
Моја права у случају саобраћајне незгоде: водич за поступак пред осигуравајућим друштвима
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Ђорђе Благојевић, Београдски центар за безбедносну политику
Кључне речи
водич
отворена врата правосуђа
поступак пред осигуравајућим друштвом
саобраћајна незгода

Водич кроз правно уређење брака (склапање и развод брака, поверавање деце, деоба имовине)

Година издавања
2023.
Област
Грађанско право
Тема
Водич кроз правно уређење брака (склапање и развод брака, поверавање деце, деоба имовине)
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Јелисавета Павловић Николић, судијска помоћница у Вишем суду у Београду
Марко Дејановић, Друштво судија Србије
Дарко Млинар, Друштво судија Србије
Кључне речи
брак
водич
отворена врата правосуђа
развод брака

Водич кроз адвокатску тарифу

Област
Грађанско право
Kривично право
Тема
Водич кроз адвокатску тарифу
Издавач
Комитeт правника за људска права – Јуком
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Теодора Томић Лазаревић, адвокатица Комитета правника за људска права – YUCOM
Катарина Тоскић, адвокатица Комитета правника за људска права – YUCOM
Саша Алексић, адвокат
Анђелка Гентић, адвокатска приправница
Кључне речи
адвокатска тарифа
водич
грађански поступак
кривични поступак

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL