Skip to main content

"Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом" - Ниш, 28.5.2023.

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Адвокатском комором Ниша, 28. маја 2022. године у Научно-технолошком парку у Нишу, организовала обуку на тему: „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“.

Обуци су присуствовали адвокати са територије нишке апелације.

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су:

  • Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима
  • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
  • Поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект
  • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

Предавачи на овој обуци били су:

  • Милан Шкулић, професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда;
  • Ненад Вујић, директор Правосудне академије;
  • Ивана Стевановић, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије;
  • Драган Обрадовић, судија Вишег суда у Ваљеву.
"Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом" - Ниш, 28.5.2023. - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL