Skip to main content

е-Академија

еАкадемија представља нови правац развоја Правосудне акадмеије у смеру дигитализација пословних процеса и унапређења размене информација како у самој Академији тако и у интеракцији са органима и телима са којима сарађује.

У складу са пословним опредељењем ка дигиталном, Академија је започела развој информационог система који подразумева прелазак на нови хибриди начин спровођења обука, коришћењем савремених технологија које се примењеју на учење на даљину система за постизање базничног нивоа знања у некој области, које се надограђује различитим моделима обуке.

Развојем базе судске праксе међународних судова и тела, посебан акценат Академија ставља на развој обука у домену основних људксих права и доступности обимних садржаја унутар аплиакција развијених у том циљу, које су повезане са базама судске и тужилачке праксе Републике Србије, као и аплиакције електронске библиоте која има за циљ да корисницима олакша разумевање раде међународних судова у тела, истовремено им чинећи лако доступним релеванта правна акта и водиче и приручнике за примену и тумачење.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL