Skip to main content

Области заштите на раду

Одговорност као део менаџерске праксе и стратегије је у средишту превентивног деловања и узима се у обзир током свих активности. Строга примена свих одговарајућих закона и прописа, као и поштовање релевантних правилника и препорука су део основних принципа рада Правосудне академије.

 

Безбедност и здравље на раду

Закон о безбедности и здрављу на раду

Preventivne mere
Нови Корона вирус - Превентивне мере
Zastitne maske
Нови Корона вирус - Употреба заштитне маске
Obavezna zastitna oprema
Обавезна заштитна опрема
Заштита животне средине

Закон о заштити животне средине

Recikliranje
Иницијатива Правосудне академијe за унапређење животне средине
Заштита од пожара

Закон о заштити од пожара

Прилог: Важни телефони
Vazni telefoni
Важни телефони
Ванредне ситуације

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

Физичко-техничка заштита

 

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL