Skip to main content
 • САОПШТЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

  Датум
  Локација
  Београд, Теразије 41
  Аутор
  Правосудна академија
  Поступајући по Захтеву Државне ревизорске институције од 12.01.2024. године, Управни одбор Правосудне академије одржао је седницу 24.01.2024. године, размотрио Захтев за разрешење директора и једногласно закључио да нису испуњени услови за разрешење одговорног лица, директора Правосудне академије...
Subscribe to Одговорно лице

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL