Skip to main content

Дигитална форензика

Датум
Локација
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, 6. октобра 2023. године у сали Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, организовала обуку на тему: „Дигитална форензика“, и тако наставила програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку.

Програм едукације осмишљен је да покрије образовне потребе јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у области примене Законика о кривичном поступку и преласку са претежно инквизиторског на поступак са израженим адверсарним карактеристикама.

Кроз процесуирање и доказивање појединих кривичних дела, програм је посебно усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку.

Обуком су обухваћени и форензички техничари свих полицијских управа са територије Републике Србије.

Предавачи на овој обуци били су:
- Мирко Вељовић, шеф Одсека, Oдељење за електронска и информатичка форензичка вештачења, Национални центар за криминалистичку форензику, Управа криминалистичке полиције, МУП Републике Србије
- Марко Пљакић, виши сарадник у Посебном тужилаштву за високотехнолошки криминал
- Предраг Кораћ, шеф Одсека, Oдељење за електронска и информатичка форензичка вештачења, Национални центар за криминалистичку форензику, Управа криминалистичке полиције, МУП Републике Србије
- Андрија Петровић, форензичар, Oдељење за електронска и информатичка форензичка вештачења, Национални центар за криминалистичку форензику, МУП Републике Србије
- Дејан Ћирковић, шеф Одсека за анализу и вештачење фото, видео и аудио материјала, Национални центар за криминалистичку форензику, МУП Републике Србије

Дигитална форензика

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL