Skip to main content
 • Писање оптужних аката

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је, у Новом Саду 29. фебруара и 1. марта у сарадњи са Канцеларијом за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу (OPDAT) Министарства правде САД, Мисијом Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) у Србији и Врховним јавним тужилаштвом...
 • Спорови из породичног права са међународним елементом

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и са Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ, организовала обуку 24. новембра 2023. године у сали Правосудне академије у Нишу „Спорови из породичног права са међународним елементом“. Овој обуци присуствовале су судије са територије...
 • Представљање приручника "Трошкови кривичног поступка"

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Пројектом „Унапређење капацитета кривичног правосудног система Србије за ефикасно бављење криминалом у складу са стандардима људских права, фаза 3“, организовала представљање приручника на тему „Трошкови кривичног поступка“. Приручник је...
 • Презентација Закона о управном поступку и Закона о управним споровима за полазнике почетне обуке Правосудне академије

  Датум
  Локација
  Београд, Теразије 41
  Аутор
  Правосудна академија
  У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, у среду 8. новембра 2023. године, реализована је обука под називом ,,Презентација Закона о управном поступку и Закона о управним споровима за полазнике почетне обуке Правосудне академије'', у библиотеци Правосудне академије у Београду Предавачи на овој обуци су...
 • Дигитална форензика

  Датум
  Локација
  Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији , 29. септембра 2023. године у Крагујевцу, организовала обуку на тему: „Дигитална форензика“, и тако наставила програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку. Програм едукације осмишљен је да...
 • Дигитална форензика

  Датум
  Локација
  Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији , 6. октобра 2023. године у сали Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, организовала обуку на тему: „Дигитална форензика“, и тако наставила програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену Законика о...
 • Ниш - Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС у Србији организовала обуку „Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места“ 20. октобра 2023. године у „New City“ хотелу у Нишу. На овој обуци присуствовали су носиоци јавнотужилачких...
 • Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту

  Датум
  Локација
  Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији 26. октобра 2023. године у Крагујевцу у сали Правосудне академије, организовала дводневну обуку на тему: „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“. Овој обуци...
 • Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији 27. октобра 2023. године у Нишу у сали Правосудне академије, организовала дводневну обуку на тему: „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“. Овој обуци...
 • Унапређење координације међу кључним актерима са циљем боље примене закона и процесуирања случајева еколошког криминала

  Датум
  Локација
  Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Пројектом „Унапређење капацитета кривичног правосудног система Србије за ефикасно бављење криминалом у складу са стандардима људских права, фаза 3“ је организовала обуку на тему „Унапређење координације међу кључним актерима са циљем боље...
Subscribe to Мисија ОЕБС

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL