Skip to main content
 • Pisanje optužnih akata

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je, u Novom Sadu 29. februara i 1. marta u saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu (OPDAT) Ministarstva pravde SAD, Misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji i Vrhovnim javnim tužilaštvom...
 • Sporovi iz porodičnog prava sa međunarodnim elementom

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, organizovala obuku 24. novembra 2023. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu „Sporovi iz porodičnog prava sa međunarodnim elementom“. Ovoj obuci prisustvovale su sudije sa...
 • Predstavljanje priručnika "Troškovi krivičnog postupka"

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Projektom „Unapređenje kapaciteta krivičnog pravosudnog sistema Srbije za efikasno bavljenje kriminalom u skladu sa standardima ljudskih prava, faza 3“, organizovala predstavljanje priručnika na temu „Troškovi krivičnog postupka“...
 • Prezentacija Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima za polaznike početne obuke Pravosudne akademije

  Датум
  Локација
  Beograd, Terazije 41
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, u sredu 8. novembra 2023. godine, realizovana je obuka pod nazivom ,,Prezentacija Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima za polaznike početne obuke Pravosudne akademije'', u biblioteci Pravosudne akademije u Beogradu Predavači na ovoj obuci su...
 • Digitalna forenzika

  Датум
  Локација
  Kragujevac
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji , 29. septembra 2023. godine u Kragujevcu, organizovala obuku na temu: „Digitalna forenzika“, i tako nastavila program obuke nosilaca javnotužilačkih funkcija za primenu Zakonika o krivičnom postupku. Program edukacije osmišljen je da...
 • Digitalna forenzika

  Датум
  Локација
  Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji , 6. oktobra 2023. godine u sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, organizovala obuku na temu: „Digitalna forenzika“, i tako nastavila program obuke nosilaca javnotužilačkih funkcija za primenu Zakonika o...
 • Niš - Interaktivna radionica na temu novih pristupa u izuzimanju mikrotragova prilikom forenzičke obrade lica mesta

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je u saradnji sa misijom OEBS u Srbiji organizovala obuku „Interaktivna radionica na temu novih pristupa u izuzimanju mikrotragova prilikom forenzičke obrade lica mesta“ 20. oktobra 2023. godine u „New City“ hotelu u Nišu. Na ovoj obuci prisustvovali su nosioci javnotužilačkih...
 • Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta sudija i stručnjaka za socijalnu zaštitu

  Датум
  Локација
  Kragujevac
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji 26. oktobra 2023. godine u Kragujevcu u sali Pravosudne akademije, organizovala dvodnevnu obuku na temu: „Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta sudija i stručnjaka za socijalnu zaštitu“. Ovoj obuci...
 • Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta sudija i stručnjaka za socijalnu zaštitu

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji 27. oktobra 2023. godine u Nišu u sali Pravosudne akademije, organizovala dvodnevnu obuku na temu: „Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta sudija i stručnjaka za socijalnu zaštitu“. Ovoj obuci...
 • Unapređenje koordinacije među ključnim akterima sa ciljem bolje primene zakona i procesuiranja slučajeva ekološkog kriminala

  Датум
  Локација
  Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Projektom „Unapređenje kapaciteta krivičnog pravosudnog sistema Srbije za efikasno bavljenje kriminalom u skladu sa standardima ljudskih prava, faza 3“ je organizovala obuku na temu „Unapređenje koordinacije među ključnim akterima sa ciljem...
Subscribe to Misija OEBS

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL