Skip to main content

Beograd, Porodično pravo sa elementom inostranosti - Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je u saradnji sa Misiom OEBS-a u Srbiji dana 21.06.2024. godine, u Beogradu, održala šesti po redu seminar na temu "Porodično pravo sa elementom inostranosti - Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima".

Predavači na ovom seminaru bili su:

  • Prof dr Slavko Đorđević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,
  • Snežana Andrejević i Ljubica Milutinović sudije Vrhovnog Kasacionog suda u penziji i stalni predavači Pravosudne Akademija.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL