Skip to main content
 • Projekat za dobru upravu - Upravni spor u vezi sa javnim nabavkama

  Датум
  Локација
  Kragujevac
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U ponedeljak 20. maja 2024. godine Pravosudna akademija Republike Srbije je, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), po treći put prezentovala treću temu Projekta za unapređenje javnih nabavki i Projekta za dobru upravu, a pod nazivom ,,Zaštita prava pred Republičkom...
 • Porodično pravo sa elementom inostranosti - Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

  Датум
  Локација
  Kragujevac
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji , dana 09.05.2024. godine u Kragujevcu je održala prvi od šest predviđenih seminara na temu Porodično pravo sa elementom inostranosti - Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima. Predavači na ovim ovi seminarima su prof dr Slavko...
 • Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je, u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine, 20. aprila 2024. godine organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“. Obuka je namenjena advokatima, a održana je u sali Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu...
 • Obuka na temu: "Seksualno nasilje - izazovi u dokazivanju i razumevanju položaja žrtve"

  Датум
  Локација
  Kragujevac
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U saradnji Pravosudne akademije, Vlade Republike Srbije i UNDP (United Nations Development Programme), dana 18. aprila 2024. godine u hotelu Kragujevac, organizovana je obuka na temu: „Seksualno nasilje - izazovi u dokazivanju i razumevanju položaja žrtve“. Teme koje su obrađivane na obuci bile su:...
 • Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je 12. aprila 2024. godine organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“. Obuci su prisustvovali javni tužioci i sudije, kao i sudijski i tužilački saradnici sa teritorije novosadske apelacije, a održana je u...
 • Novi Sad, 6.4.2024. obuka na temu ,,Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom"

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je, u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine , 6.4.2024. godine organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“. Obuka je namenjena advokatima, a održana je u sali Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu. Teme...
 • Novi Sad, obuka na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je, u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine , 30. 3. 2024. godine organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“. Obuka je namenjena advokatima, a održana je u sali Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu. Teme...
 • Značaj strateške komunikacije sa medijima i javnošću

  Датум
  Локација
  Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je 8. marta 2024. godine u Beogradu organizovala obuku na temu: „Značaj strateške komunikacije sa medijima i javnošću“. Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su: - Strateško planiranje komunikacije sa javnošću (ciljevi, aktivnosti i realizacija); - Vežba – izrada...
 • Pravosudna akademija je 22. 1. 2024. godine organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“.

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Obuci su prisustvovali javni tužioci i sudije sa teritorije novosadske apelacije, a održana je u prostorijama Apelacionog suda u Novom Sadu. Teme koje su obrađivane na ovoj obuci bile su: Razlozi za donošenje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom...
 • Upotreba baze javnotužilačke prakse

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U Novom Sadu, 30. 11. i 1. 12. 2023. godine u sali hotela Pupin, organizovana je obuka u okviru zajedničkog projekta EU i Saveta Evrope „Podrška reformi pravosuđa“ i Pravosudne akademije na temu „Upotreba baze javnotužilačke prakse“. Na obe obuke prisustvovalo je 50 javnih tužilaca iz osnovnih i...
Subscribe to obuka

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL