Skip to main content

Niš, obuka na temu "Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom"

Датум
Локација
Niš
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je u saradnji sa advokatskom komorom iz Niša, 22. juna u hotelu  „Regent“ u Nišu, organizovala obuku „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“.

Obuci su prisustvovali advokati sa teritorije niške apelacije.

Teme koje su obrađivane na ovoj obuci bile su: 

 • Razlozi za donošenje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku;
 • Materijalno pravo u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, izbor i izricanje krivičnih sankcija prema maloletnicima;
 • Procesne odredbe iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i njihova primena u praksi;
 • Pojedini problemi u primeni Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku;
 • Slučajevi iz prakse i materijalni i procesni aspekt;
 • Evropska konvencija o ljudskim pravima sa osvrtom na koncept „Pravosuđe po meri deteta“;

Predavači na ovoj obuci bili su:

 • Nenad Vujić direktor Pravosudne akademije,
 • Dr Milan Škulić profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda i
 • Dr Ivana Stevanović direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
   
Galerija fotografija sa obuke u Nišu - „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL