Skip to main content

Ниш, обука на тему "Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом"

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са адвокатском комором из Ниша, 22. јуна у хотелу  „Регент“ у Нишу, организовала обуку „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“.

Обуци су присуствовали адвокати са територије нишке апелације.

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су: 

 • Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку;
 • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима;
 • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси;
 • Поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку;
 • Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект;
 • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“;

Предавачи на овој обуци били су:

 • Ненад Вујић директор Правосудне академије,
 • Др Милан Шкулић професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда и
 • Др Ивана Стевановић директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања
   
Галерија фотографија са обуке у Нишу - „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL