Skip to main content
 • Правосудна академија је 22. 1. 2024. године организовала обуку на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“.

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Обуци су присуствовали јавни тужиоци и судије са територије новосадске апелације, а одржана је у просторијама Апелационог суда у Новом Саду. Теме које су обрађиване на овој обуци биле су: Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном...
 • Употреба базе јавнотужилачке праксе

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  У Новом Саду, 30. 11. и 1. 12. 2023. године у сали хотела Пупин, организована је обука у оквиру заједничког пројекта ЕУ и Савета Европе „Подршка реформи правосуђа“ и Правосудне академије на тему „Употреба базе јавнотужилачке праксе“. На обе обуке присуствовало је 50 јавних тужилаца из основних и...
 • Спречавање прања новца - ФАТФ препоруке и непосредни резултати

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је 4. октобра 2023. године у сали Апелационог суда у Новом Саду, у сарадњи са Немачким друштвом за међународну сарадњу (ГИЗ) организовала обуку на тему: "Спречавање прања новца - ФАТФ препоруке и непосредни резултати". Овој обуци присуствовале су судије и судијски помоћници, као...
 • Јавне набавке – судска заштита

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија, у сарадњи са партнером Нaциoнaлнe aлиjaнсe зa лoкaлни рaзвoj (НАЛЕД), на пројекту “Eфeктивнe jaвнe нaбaвкe у служби eкoнoмскoг рaстa”, организовала је једнодневну обуку на тему: "Јавне набавке – судска заштита". Обука је одржана 2. новембра 2023. године у Нишу за судије и...
 • "Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом" - Крагујевац, 3.11.2023.

  Датум
  Локација
  Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је, 3. новембра 2023. године у Крагујевцу, организовала обуку на тему: „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“. Обуци су присуствовале судије, тужиоци и судијски помоћници са територије крагујевачке апелације. Теме које су обрађиване...
 • Обука ,,Примена Закона о локалним изборима''

  Датум
  Локација
  Београд, Правни факултет Универзитета у Београду
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је у суботу 4. новембра 2023. године у Амфитеатру VII Правног факултета Универзитета у Београду, реализовала обуку под називом ,,Примена Закона о локалним изборима''. Предавачи на овој обуци били су: - Милан Чуљковић, виши саветник у служби Народне скупштине Републике Србије...
 • Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места

  Датум
  Локација
  Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија je, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији , организовала интерактивну радионицу на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места. Радионица је одржана 29. јуна 2022. године у хотелу Женева Лукс у Крагујевцу, а присуствовали су јавни тужиоци са...
 • Завршетак онлајн - ХЕЛП курса Савета Европе на тему: Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Завршетак онлајн - ХЕЛП курса Савета Европе на тему: Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима - Извор: Правосудна академија Курс се осим Конвенцијом Савета Европе о борби против трговине људима, бави и праксом Европског суда за људска права , као и другим међународним правним...
 • Дисциплинска одговорност судија

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Теме које су обрађиване су: Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима Права судије против којег се води дисциплински поступак Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа) Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку Дисциплински прекршаји (биће прекршаја)...
 • Дисциплинска одговорност судија

  Датум
  Локација
  Нови Сад, Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  Теме које су обрађиване су: Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима Права судије против којег се води дисциплински поступак Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа) Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку Дисциплински прекршаји (биће прекршаја)...
Subscribe to обука

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL