Skip to main content

Београд, Породично право са елементом иностраности - Међународна правна помоћ у грађанским стварима

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са Мисиом ОЕБС-а у Србији дана 21.06.2024. године, у Београду, одржала шести по реду семинар на тему "Породично право са елементом иностраности - Међународна правна помоћ у грађанским стварима".

Предавачи на овом семинару били су:

  • Проф др Славко Ђорђевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу,
  • Снежана Андрејевић и Љубица Милутиновић судије Врховног Касационог суда у пензији и стални предавачи Правосудне Академија.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL