Skip to main content

Спорови из породичног права са међународним елементом

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и са Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ, организовала обуку 24. новембра 2023. године у сали Правосудне академије у Нишу „Спорови из породичног права са међународним елементом“. Овој обуци присуствовале су судије са територије нишке апелације које поступају у овој области.


  Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
-    Извори права: национални и међународни у вези са породичним односима;
-    Међународна правна помоћ у породичним стварима;
-    Породично право са међународним елементом;
-    Представљање случаја из праксе ЕСЉП (Карлсон против Швајцарске бр. 49492/06 од 06.11.2008.);
-    Утврђивање и процена најбољег интереса детета у споровима из породичног права са међународним елементом (хипотетички случај);
-    Израда судских одлука из породичног права са међународним елементом.

 

Предавачи на овој обуци били су: Проф. др. Славко Ђорђевић редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Снежана Андрејевић и Љубица Милутиновић судије Високог касационог суда у пензији, и стални предавачи Правосудне академије.
 

Спорови из породичног права са међународним елементом - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL