Skip to main content

Писање оптужних аката

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је,  у Новом Саду 29. фебруара и 1. марта у сарадњи са Канцеларијом за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу (OPDAT) Министарства правде САД, Мисијом Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) у Србији и Врховним јавним тужилаштвом, огранизовала обуку на тему ,,Писање оптужних аката".

Циљеви ове радионице су да се јавним тужиоцима и јавнотужилачким помоћницима помогне да сажето и логично организују чињенице и принципе, да боље разумеју процесе правничког резоновања и писања оптужних аката, као и да усаврше вештине заступања. Јаснијим, квалитетнијим и доследнијим писањем оптужих аката едукативни програм настоји да развије и појача примену најбоље праксе. Подршка овим циљевима је и приручник као свеобухватан, једноставан и практичан водич кроз писање оптужних аката.

Теме ове радионице су биле:
•    Разумевање оптужнице и оптужбе
•    Улога тужиоца и смернице за писање
•    Сврха, структура и стил писања аката јавних тужилаца
•    Општи проблеми везани за структуру, језик и стил писања аката јавних тужилаца
•    FIRAC - Методологија правног резоновања и писања
•    Изрека оптужног акта
•    Писање изрека оптужнице
•    Образложење оптужнице
•    Структура и сврха образложења


Поред теоријског дела, учесници су и кроз практичне вежбе прошли сваку од ових тема.

Тим предавача чине искусни тужиоци, тужитељке и судијe:

  • Ксенија Дајановић, тужилац АЈТ у Новом Саду
  • Мирослав Кркелић, главни тужилац, ВЈТ у Суботици
  • Синиша Важић, судија АС у Београду (у пензији), саветник у Тужилаштву за ратне злочине
  • Лепосава Вујановић Порубовић, тужитељка, ВЈТ у Београду
  • Драгољуб Миладиновић, тужилац, АЈТ у Нишу, руководилац ПОСК
  • Горан Јовић, тужилац, ТОК
  • Видак Даковић, тужилац ВЈТ у Новом Саду, руководилац ПОСК
Писање оптужних аката - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL