Skip to main content

Нови Сад, обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Адвокатском комором Војводине, 29. 6. 2024. године организовала обуку на тему: „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“.

Обука је намењена адвокатима, а одржана је у сали Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду.

    Теме које су обрађиване на овој обуци биле су: 

  • Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима
  • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
  • Поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект
  • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

 

    Предавачи на овој обуци били су: 

  • Милан Шкулић, професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда;
  • Ивана Стевановић, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживањасоциолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије;
  • Ненад Вујић, директор Правосудне академије.
Нови Сад, обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“ - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL