Skip to main content

Радионица „Побољшање приступа компензацији за жртве трговине људима”

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија

 
Радионица „Побољшање приступа компензацији за жртве трговине људима и делотворне финансијске истраге и процесуирање случајева трговине људима” - Извор: Правосудна академија
Предавачи на овом семинару су били Тамара Мировић заменик Републичког јавног тужиоца, Тања Дробњак адвокатица НВО Астра, Радмила Драгичевић Дичић судија Врховног касационог суда, Мерел Мете Радемакер експерт и Драган Василев из Јединица за финансијске истраге МУП-а Републике Србије.
Учесници на семинару су били заменици виших јавних тужилаца и судије виших судова.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL