Skip to main content
 • Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - Београд, 26. јун

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - Београд, 26. јун - Извор: Правосудна академија Обуци је присуствовало 17 судија Вишег суда у Београду . Теме које су обрађиване биле су: Закон о утврђивању...
 • Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - Београд, 25. јун

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - Београд, 25. јун - Извор: Правосудна академија Обуци је присуствовало 16 судија Апелационог суда у Београду . Теме које су обрађиване биле су: • Закон о...
 • Састанак са десетом генерацијом корисника почетне обуке

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Прва група полазника десете генерације корисника почетне обуке, на првом састанку у Правосудној академији, 09:00 сати - Извор: Правосудна академија Полазницима десете генерације се овом приликом обратио директор Ненад Вујић , поздравивши их и пожелевши им пуно успеха у предстојећем раду , током...
 • Дисциплинска одговорност судија - Београд, 6. март

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија Теме које су обрађиване су: Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима Права судије против којег се води дисциплински поступак Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа) Положај судије/председника суда у...
 • Дисциплинска одговорност судија

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија Теме које су обрађиване су: Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима Права судије против којег се води дисциплински поступак Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа) Положај судије/председника суда у...
 • Упутства за спровођење измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Упутства за спровођење измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу - Извор: Правосудна академија Реч је о радионици за обуку помоћног особља у судовима на пословима који се тичу спровођења овог закона. Радионицу су отворили директор Правосудне академије Ненад Вујић , председник Врховног...
 • Дисциплинска одговорност судија

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија Теме које су обрађиване су: Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима Права судије против којег се води дисциплински поступак Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа) Положај судије/председника суда у...
 • Бесплатна правна помоћ

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Бесплатна правна помоћ - Извор: Правосудна академија Правосудна академија подржава одржавање обука кроз израду и укључивање плана за обуку пружалаца бесплатне правне помоћи, али и кроз подршку спровођењу промотивних активности ради што боље информисаности грађана о овом закону. Проф. др Саша Гајин...
 • Дисциплинска одговорност судија

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија Теме које су обрађиване су: Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима Права судије против којег се води дисциплински поступак Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа) Положај судије/председника суда у...
 • Бесплатна правна помоћ

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Бесплатна правна помоћ - Извор: Правосудна академија Правосудна академија подржава одржавање обука кроз израду и укључивање плана за обуку пружалаца бесплатне правне помоћи, али и кроз подршку спровођењу промотивних активности ради што боље информисаности грађана о овом закону. Проф. др Саша Гајин...
Subscribe to Београд

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL