Skip to main content

Тренинг о родној равноправности и родно заснованом насиљу

Датум
Локација
Сокобања, Врњачка Бања
Аутор
Правосудна академија

Агенција Уједињених нација за родну равноправност (UN Women), канцеларија у Србији и Правосудна академија су организовали две дводневне обуке „Родна равноправност и родно засновано насиље“. Обуке су организоване у оквиру пројекта „Сузбијање насиља над женама и девојчицама у Србији“ који спроводи UN Women.


Прва је одржана 30. и 31. маја 2024. године у хотелу Сунце у Сокобањи, за судије и тужиоце нишке апелације, а друга 6. и 7. јуна 2024. године у хотелу Тонанти у Врњачкој Бањи, за судије и тужиоце крагујевачке апелације.


Циљ обука је био да се подигну капацитети тужилаца/тељки и судија/ткиња када је реч о родној равноправности и родно заснованом насиљу у парничном и кривично-правном поступку. Било је речи о основним концептима родне равноправности, укључујући родне стереотипе и предрасуде, који воде у дискриминацију и насиље. У наставку се говорило о положају жена и мушкараца у судским споровима у парничној материји, како у општем парничном поступку тако и у посебном поступку за заштиту дискриминације у складу са Законом о забрани дискриминације. Поред кривичних дела родно-заснованог насиља, укључујући предиктна кривична дела, говорило се и о фемициду, као најекстремнијем облику насиља према женама, са акцентом на родну одређеност овог облика криминалитета, који представља последњи чин насиља над жртвом, јер фемициду готово увек претходи насиље.


Теме које су обрађиване на обукама су:
-    Родна равноправност и родно засновано насиље у пракси Врховног суда 
-    Основни концепти родне равноправности
-    Родна равноправност у парничном поступку
-    Јесмо ли равноправни/е – препреке и изазови
-    Родно засновано насиље – предиктна кривична дела – радионица 
-    Фемицид


Предавачи на обукама су били:
-    Биљана Синановић
-    др Косана Бекер
-    Небојша Ђуричић
-    Горјана Мирчић Чалуковић
-    Ивана Миловановић
 

Тренинг о родној равноправности и родно заснованом насиљу - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL