Skip to main content

Trening o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju

Датум
Локација
Sokobanja, Vrnjačka Banja
Аутор
Pravosudna akademija

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost (UN Women), kancelarija u Srbiji i Pravosudna akademija su organizovali dve dvodnevne obuke „Rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje“. Obuke su organizovane u okviru projekta „Suzbijanje nasilja nad ženama i devojčicama u Srbiji“ koji sprovodi UN Women.


Prva je održana 30. i 31. maja 2024. godine u hotelu Sunce u Sokobanji, za sudije i tužioce niške apelacije, a druga 6. i 7. juna 2024. godine u hotelu Tonanti u Vrnjačkoj Banji, za sudije i tužioce kragujevačke apelacije.


Cilj obuka je bio da se podignu kapaciteti tužilaca/teljki i sudija/tkinja kada je reč o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju u parničnom i krivično-pravnom postupku. Bilo je reči o osnovnim konceptima rodne ravnopravnosti, uključujući rodne stereotipe i predrasude, koji vode u diskriminaciju i nasilje. U nastavku se govorilo o položaju žena i muškaraca u sudskim sporovima u parničnoj materiji, kako u opštem parničnom postupku tako i u posebnom postupku za zaštitu diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije. Pored krivičnih dela rodno-zasnovanog nasilja, uključujući prediktna krivična dela, govorilo se i o femicidu, kao najekstremnijem obliku nasilja prema ženama, sa akcentom na rodnu određenost ovog oblika kriminaliteta, koji predstavlja poslednji čin nasilja nad žrtvom, jer femicidu gotovo uvek prethodi nasilje.


Teme koje su obrađivane na obukama su:
-    Rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje u praksi Vrhovnog suda 
-    Osnovni koncepti rodne ravnopravnosti
-    Rodna ravnopravnost u parničnom postupku
-    Jesmo li ravnopravni/e – prepreke i izazovi
-    Rodno zasnovano nasilje – prediktna krivična dela – radionica 
-    Femicid


Predavači na obukama su bili:
-    Biljana Sinanović
-    dr Kosana Beker
-    Nebojša Đuričić
-    Gorjana Mirčić Čaluković
-    Ivana Milovanović
 

Trening o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju - Izvor: Pravosudna akademija

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL