Skip to main content

Пријемни испит за судијске приправнике - 2022. година

Објављена коначна листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ 11. априла 2023. године.


На основу Правилника о поступку пријема судијских приправника, члан 15. и члан 16. Правосудна академија је:

Дана 24. априла 2023. године у 08:00 сати, објавила коначну листу са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по месту полагања, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Коначна листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по месту полагања - Београд, 24. април 2023. године

 • Правосудна академија моли све кандидате да још једном провере исправност објављених података

 

Дана 24. априла 2023. године у 09:06 сати, објављена је КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по СВИМ СУДОВИМА, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по СВИМ СУДОВИМА - Београд, 24. април 2023. године

 • Правосудна академија моли све кандидате да још једном провере исправност објављених података
   

 

Објављене су листе са шифрама кандидата, по месту полагања и освојеним бројем бодова, за кандидате који су полагали испит 11. априла 2023. године, за попуњавање радних места за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Дана 12. априла 2023. године у 15:00 сати, објављене су листе са шифрама кандидата и освојеним бројем бодова по месту полагања кандидата:

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ На основу члана 65. и члана 69. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 - др. закон, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18-одлука УС, 87/18 и 88/18-одлука УС) и члана 2. Правилника о поступку пријема судијских приправника („Службени гласник РС”, број 92/17), оглашава

Конкурс је објављен у "Службеном гласику РС" број 124/22 од 10. новембра 2022. године.

Овим јавним конкурсом, обухваћени су судови и тужилаштва широм Републике Србије који примају приправнике укључујући и број расположивих слободних места по сваком од судова односно тужилаштава.

 

На основу члана 8 „Правилника о поступку пријема судијских приправника“, као и „Правилника о поступку пријема тужилачких приправника“ (Сл.гласник бр 92/2017), донетих 12. октобра 2017. године, пријемне испите спроводи Правосудна академија, а у складу са Програмом пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике који је донео Управни одбор Правосудне академије  дана 8.11.2017. године

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ - ОБАВЕШТЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ

Поштовани кандидати,

Након прикупљања, обраде и корекције свих података које сте оставили у судовима приликом пријаве на конкурс које је огласило Министарство правде („Службени гласник РС”, број 124/22 од 10.11.2022. године), Правосудна академија је утврдила: 

Испит за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ биће одржан 11. априла 2023. године
са почетком одржавања испита у 13:00 часова

 • Место полагања Београд, 11. април 2023. године у 13:00 сати - Правни факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, амфитеатар бр. 5
 • Место полагања Крагујевац, 11. април 2023. године у 13:00 сати - Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића бр. 1, у амфитеатру правног факултета
 • Место полагања Ниш, 11. април 2023. године у 13:00 сати - Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра 11, у амфитеатру правног факултета
 • Место полагања Нови Сад, 11. април 2023. године у 13:00 сати - Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића br. 1, у амфитеатру правног факултета
   

Кандидати су дужни да, ради утврђивања идентитета, буду испред просторије у којој се полаже испит, најмање 30 минута пре почетка одржавања испита.


Кандидати су дужни да са собом понесу јавну исправу са фотографијом, ради утврђивања идентитета. Након извршене идентификације, кандидат добија идентификациони образац.
 

Кандидати ће о свему бити детаљно обавештени електронском поштом са адресе ispit.sud@pars.rs. На сваку примљену електронску пошту, кандидат је дужан да одговори у што је могуће краћем року.

Молимо кандидате да обавезно провере SPAM и TRASH фолдере!
Сви канидати ће приликом тестирања, поред теста, добити и УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

СНИМЦИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА КАНИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Кандидати полажу испит пред камерама и уз директнан видео пренос преко званичних Јутјуб канала Правосудне академије.

Испити су почели у 13:00 сати, 11. априла 2023. године, истовремено у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

Снимак са полагања испита у Београду - Извор: Правосудна академија, 11.04.2023.

 

Снимак са полагања испита у Крагујевцу - Извор: Правосудна академија, 11.04.2023.

 

Снимак са полагања испита у Нишу - Извор: Правосудна академија, 11.04.2023.

 

Снимак са полагања испита у Новом Саду - Извор: Правосудна академија, 11.04.2023.

УВИД У ТЕСТ И ПРИГОВОР НА БРОЈ БОДОВА

Објављене су листе са шифрама кандидата, по месту полагања и освојеним бројем бодова, за кандидате који су полагали испит 11. априла 2023. године, за попуњавање радних места за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ у 15:00 сати

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНE:

 • Кандидат може поднети приговор Правосудној академији на утврђени број бодова, у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне листе на сајту Правосудне академије.
 • Увид у тест могуће је остварити на два начина - личним доласком у Правосудну академију, Теразије бр. 41, Београд (у временском року дефинисаном правилницима, сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова), или слањем скенираног теста кандидату, на захтев кандидата.
 • Кандидат може захтевати да му се скенирани тест достави електронском поштом.
 • Кандидат је дужан да у захтеву за достављање теста, скенира и пошаље потврду о предаји теста, шифру коју је добио приликом предаје теста, и то у ПДФ формату.
 • У наслову је дужан да наведе: "Број пријаве/ шифра - захтев за увид у тест за судијске приправнике".
 • Захтев се упућује на адресу електронске поште ispit.sud@pars.rs 

 

Напомене у вези приговора:

 • Приговор се подноси у писаној форми, на прописаном обрасцу. Образац за приговор можете преузети ОВДЕ
 • Кандидат је дужан да образац попуни, потпише, скенира и пошаље на адресу ispit.sud@pars.rs 
 • У наслову је дужан да наведе: "Број пријаве/ шифра - Приговор на тест за судијске приправнике" и уз образац пошаље скенирану потврду са шифром.
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ објављена дана 24. априла 2023. године

У складу са чланом 16. Правилника о поступку пријема судијских приправника ("Сл. гласник РС", бр. 92/2017) достављене су ранг листе кандидата према успеху на пријемном испиту које су прослеђене надлежним судовима на дан 24. априла 2023. године

Дана 24. априла 2023. године у 08:00 сати, објавила коначну листу са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по месту полагања, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Коначна листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по месту полагања - Београд, 24. април 2023. године

 • Правосудна академија моли све кандидате да још једном провере исправност објављених података

 

Дана 24. априла 2023. године у 09:06 сати, објављена је КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по СВИМ СУДОВИМА, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по СВИМ СУДОВИМА - Београд, 24. април 2023. године

 • Правосудна академија моли све кандидате да још једном провере исправност објављених података
ДОКУМЕНТА

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL