Skip to main content

Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима

Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима

Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, основан је одлуком министра правде и председника Врховног касационог суда, 25.01.2018.

Министарство правде и Врховни касациони суд су у марту 2018. године поново формирали Савет за малолетнике који чине стручњаци правосудних органа – судије и тужиоци, представници релевантних министарстава – правосуђа, социјалне заштите и унутрашњих послова, као и адвокатуре.

Делокруг рада Савета односи се на подношење иницијатива, предлога, мишљења и анализа у вези са преступништвом малолетника и заштитом малолетних лица у кривичном поступку – деце као оштећених и сведока кривичних дела, Министарству правде и Врховном касационом суду у циљу унапређења закона, политике и праксе у овој области.

Административну канцеларију Савета за малолетнике чини Правосудна академија.

Конститутивна седница Савета за малолетнике одржана је 27. априла 2108. године када је за председницу изабрана судија Врховног касационог суда Биљана Синановић.

На састанку 8. јуна 2018. године разматрани су планови за будући рад Савета за малолетнике који има велики експертски потенцијал за истраживање, праћење рада надлежних органа и лобирање на државном нивоу у циљу унапређења правосудног система по мери детета. 

Чланови:

 1. Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда
 2. Саво Ђурђић, судија Апелационог суда
 3. Сузана Грујовић, судија Вишег суда у Крагујевцу
 4. Вера Софреновић, судија Вишег суда у Београду
 5. Слободан Радовановић, заменик Републичког јавног тужиоца
 6. Гордана Стојановић Милошевић, заменик Апелационог јавног тужиоца
 7. Александра Степановић, Управа за извршење кривичних санкција, Министарство правде
 8. Оливера Зечевић, шеф Одсека за превенцију и сузбијање малолетничке деликвенције у Служби за сузбијање криминала, Министарство унутрашњих послова
 9. Калаба Милка, самостални саветник у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту
 10. Александар Цвејић, адвокат
 11. Ненад Вујић, директор Правосудне академије

Делокруг рада Савета је праћење примена одредаба Закона и других подзаконских аката и давање иницијативе за њихову примену.

Београд, 9. март 2022. године

Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, у партнерству са УНИЦЕФ-ом, организовао је годишњу конференцију посвећену унапређењу права деце у контакту са правосудним системом, 24. и 25. фебруара 2022. године у Београду.

 Sčlika 1 slika 2 

ВЕСТ о овом догађају, можете погледати овде

РТС - Јутарњи програм, 08. фебруар, 2021.

Деца као сведоци или жртве у кривичним поступцима увек су осетљива тема, наводи за РТС Гордана Стојановић Милошевић, чланица Савета за малолетнике. Оцењује да је дете као жртва кривичног дела већ довољно повређено самим кривичним делом и да би сведочење, узимање исказа требало да се одвија под специјалним условима.

Сусрет са полицијом, тужилаштвом, судом често деца тешко подносе. Не смеју да буду у ситуацији да и по десет пута морају да причају о томе шта им се догодило - гинекологу, социјалном раднику, полицајцу, тужиоцу, суду, вештацима .... да се осећају као да су сама на свету, да им нико не верује и да су она сама криви за то што се десило.

Погледајте видео до краја

РТС - Јутарњи програм, 01. март, 2021.

Извештавање о деци – Савет за малолетнике има предлоге за новинаре

Члан Савета за малолетнике Ненад Вујић рекао је за РТС да постоје одређена правила и по међународним стандардима и конвенцијама, али и по нашем закону, а то је да су поступци који укључују децу затворени за јавност. Вујић каже да Савет предлоге упућује медијским кућама и регулаторном телу, а идеја је да се размотре границе и потребе јавности да зна одређене ствари.

Савет за малолетнике недавно је позвао на разговор све медије, удружења новинара и Регулаторно тело за електронске медије како би се сагледали сви проблеми у извештавању о деци и малолетницима, било да су актери, извршиоци, сведоци или жртве кривичних дела.


Ово стручно тело именовали су Министарство правде и Врховни касациони суд.

Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, Ненад Вујић, директор Правосудне академије и члан Савета, рекао је да састанак није одржан али да се нада да ће то бити ускоро или преко платформе Правосудне академије или као округли сто где ће бити представници медија, регулаторног тела, како би се размотрили одређени проблеми у вези са извештавањем о поступцима који обухватају малолетне починиоце или жртве, као и децу из сукоба у породичним односима.

Вујић истиче да постоје одређена правила и по међународним стандардима и конвенцијама, али и по нашем закону, а то је да су поступци када су у питању деца, лица до 18. године, затворени за јавност, а јавност мора бити искључена и медијски.

Погледајте видео до краја

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL