Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима

Година издавања
2020.
Област
Грађанско право
Тема
Деца у грађанским судским поступцима
Издавач
Правосудна академија и УНИЦЕФ
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији,
Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда,
Проф. др Јелена Арсић,
Проф. др Урош Новаковић
Кључне речи
грађански поступак
деца у грађанским судским поступцима
малолетници
најбољи интерес детета

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL