Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Право детета на изражавање мишљења и партиципација детета - Oпшти кoмeнтaр бр.12 о праву детета да буде саслушано (2009)

Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Ивана Марковић Радојевић
Кључне речи
деца у грађанским судским поступцима
Конвенција о правима детета
права детета
стандарди Уједињених нација

Заштита права на суђење у разумном року

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Суђење у разумном року
Врста публикације
Електронска
Аутор
Sнежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији
Кључне речи
право на правично суђење
разуман рок
тужба за накнаду имовинске штете

Најбољи интерес детета

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Зорана Делибашић, Судија Врховног касационог суда
Кључне речи
Конвенција о правима детета
најбољи интерес детета
права детета
Фајл
Најбољи интерес детета (477.91 килобајта)

Посебна знања и вештине у раду са децом у грађанским стварима и комуникација са децом у суду

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Нада Шарац РЗСЗ
Кључне речи
најбољи интерес детета
права детета

Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима - трећи део

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Доц. др Јелена Арсић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду
Кључне речи
деца у судским поступцима
најбољи интерес детета
права детета

Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима - други део

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Снежана Андрејевић
Љубица Милутиновић
Кључне речи
деца у судским поступцима
права детета

Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима – први део

Година издавања
2021.
Област
Грађанско право
Тема
Напредна обука из области права детета
Врста публикације
Електронска
Аутор
Снежана Андрејевић, Љубица Милутиновић
Кључне речи
деца у грађанским судским поступцима
поштовање приватног и породичног живота
права детета
право на правично задовољење
право на правично суђење

Новине у области недискриминације у 2020.

Година издавања
2020.
Област
Људска права
Тема
Дискриминација жена
Врста публикације
Електронска
Аутор
Ивана Крстић
Кључне речи
заштита људских права
дискриминација
дискриминација жена
пракса ЕСЉП
пракса УН комитета
судска пракса

Приручник за примену закона о парничном поступку

Година издавања
2017.
Област
Грађанско право
Тема
Закон о парничном поступку
Издавач
Форум судија Србије
Врста публикације
Штампана
Електронска
Место
Београд
Аутор
Татјана Павловић Недељковић,
Снежана Марјановић,
Драгана Марчетић,
Небојша Ђуричић,
Зорица Банковић,
Миланка Пјевовић
Кључне речи
Закон о парничком поступку
парница
приручник
судско поравнање
трошкови парничног поступка

Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима

Година издавања
2020.
Област
Грађанско право
Тема
Деца у грађанским судским поступцима
Издавач
Правосудна академија и УНИЦЕФ
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији,
Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда,
Проф. др Јелена Арсић,
Проф. др Урош Новаковић
Кључне речи
грађански поступак
деца у грађанским судским поступцима
малолетници
најбољи интерес детета

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL