Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Приручник за писање оптужних аката

Година издавања
2022.
Област
Kривично право
Тема
Писање оптужних аката
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
др Јасмина Киурски
Татјана Лагумџија
Синиша Важић
Драгољуб Миладиновић
Бојана Савовић
Горан Јовић
Милица Вујанић Ђорђевић
Кључне речи
оптужни акт
приручник
Фајл
Prirucnik-za-pisanje-optuznih-akata.pdf (818.31 килобајта)

Писање кривичних пресуда - приручник

Област
Kривично право
Тема
Писање пресуда
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда
Бата Цветковић, судија Врховног касационог суда
Синиша Важић, судија Апелационог суда у Београду
Веско Крстајић, судија Врховног касационог суда
Миодраг Мајић, судија Апелационог суда у Београду
Кључне речи
писање кривичних пресуда
писање пресуда
цитирање пресуда ЕСЉП
Фајл
Prirucnik-za-pisanje-krivicnih-presuda.pdf (414.59 килобајта)

Истрага и процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје - практикум за припаднике правосуђа и полиције

Година издавања
2016.
Област
Kривично право
Тема
Борба против корупције
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Биљана Синановић
Бранислава Вучковић
Влатко Божовић
Ивица Гавриловић
Ладо Лаличић
Кључне речи
борба против корупције
корупција
ревизорски извештаји
финансијска форензика

Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције

Област
Kривично право
Тема
Борба против корупције
Издавач
УСАИД Пројекат за одговорну власт
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда
Бранкица Марић, заменица Вишег јавног тужиоца у Београду
Влатко Божовић, начелник Одељења за финансијске истраге организованог криминала,
СБПОК, Министарство унутрашњих послова
Драгана Стојадиновић, финансијски форензичар, Тужилаштво за организовани криминал
Горан Николић, финансијски форензичар, Више јавно тужилаштво у Београду
Јелена Т. Јаковљевић, службеница Одељења за борбу против корупције,
Управа криминалистичке полиције
Др Јелена Костић, научни сарадник, Институт за упоредно право
Кључне речи
борба против корупције
корупција
финансијска форензика
приручник

Приручник за сузбијање привредног криминалитета и корупције

Година издавања
2017.
Област
Kривично право
Тема
Сузбијање привредног криминалитета и корупције
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
Професор Зоран Стојановић, Правни факултет Универзитета у Београду
Олгица Милорадовић и Миљко Радисављевић, Републичко јавно тужилаштво
Александар Трешњев, Виши суд у Београду
Кључне речи
борба против корупције
злоупотреба службеног положаја
корупција
откривање корупције

Напредни курс за тражење и привремено и трајно одузимање имовинске користи стечене вршењем кривичних дела путем интернета – приучник за самосталну обуку

Година издавања
2017.
Област
Kривично право
Тема
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Стразбур
Кључне речи
кривична дела путем интернета
високотехнолошки криминал
одузимање имевине проистекле из кривичног дела
приручник

Обука судија и тужилаца Републике Србије у области етике и превенције и откривања корупције: оцена стања и препоруке

Година издавања
2015.
Област
Kривично право
Етика и интегритет
Тема
Етика и интегритет, Борба против корупције
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
James Hamilton, експерт Савета Европе
Quentin Reed, експерт Савета Европе
Ладо Лаличић, Секретаријат Савета Европе
Кључне речи
етика и интегритет
откривање корупције
превенција корупције
приручник

Водич за професионалну и успешну комуникацију судова са јавношћу

Година издавања
2017.
Област
Kомуникација са јавношћу
Тема
Комуникација судова са јавношћу
Издавач
Правосудна Академија
Врста публикације
Штампана
Електронска
Место
Београд
Аутор
Бојана Млађеновић, експерт пројекта Унапређење ефикасности правосуђа, новинар Радио-телевизијe Србије
Мирјана Голубовић, руководилац сектора обуке за ПР, комуникацију и етику, тренер за ПР и комуникацију Правосудне академије
Кључне речи
јавни наступ
комуникација са јавношћу
комуникациона стратегија
ПР
приручник
Фајл

Стандарди Европског суда за људска права од значаја за Управни суд

Година издавања
2021.
Област
Људска права
Управно право
Тема
Стандарди Еврпског суда за људска права
Издавач
Правосудна академија и Управни суд
Врста публикације
Електронска
Место
Београд
Аутор
проф. др Добросав Миловановић
проф. др Ивана Крстић
Кључне речи
Европска конвенција о људским правима
стандарди Европског суда за људска права
управно судство

Уредност и законитост унапред припремљеног плана реорганизације

Област
Привредно право
Тема
Реорганизација
Врста публикације
Електронска
Кључне речи
план реорганизације
стечај
Фајл
Stecaj-презнетација.pdf (499.19 килобајта)

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL