Skip to main content

Програмски савет 2016.

Програмски савет Правосудне академије представља стручни орган Академије, кога чини 15 чланова именованих од стране Управног одбора Академије. Чланови Програмског савета, именовани су из редова судија и тужилаца, других стручњака, односно судског и тужилачког особља.

Најмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једног члана предлаже удружење судија, односно удружење тужилаца, а један члан је из реда судског и тужилачког особља.
Чланови Високог савета судства, Државног већа тужилаца и чланови Управног одбора не могу бити чланови Програмског савета.

Надлежности Програмског савета дефинисане су чланом 23. Статута Правосудне академије.

Чланови Програмског савета

 1. Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда и председник Програмског савета
 2. Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда
 3. Марина Говедарица, судија Врховног касационог суда
 4. Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу
 5. Јелена Ивановић, председник Управног суда у Београду
 6. Милан Мариновић, председник Прекршајног суда у Београду
 7. Јасмина Васовић, судија Апелационог суда у Београду
 8. Небојша Ђуричић, судија Другог основног суда у Београду
 9. Олгица Милорадовић, заменик Републичког јавног тужиоца
 10. Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца у Београду
 11. Мирослав Филиповић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
 12. Мирјана Павловић, в.ф. секретара Високог савета судства
 13. Наталија Аџић, јавни бележник
 14. Драган Мастиловић, корисник почетне обуке IV генерације
 15. Игор Милованов, Секретар Програмског савета

Седнице Програмског савета

Седница Програмског савета 1/2016

 • Дневни ред седнице
 • Закључци

Седница Програмског савета 2/2016

 • Дневни ред седнице
 • Закључци

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL