Skip to main content
 • Обука судија прекршајних судова у вези са применом смерница за ефикасно одлучивање у мање сложеним предметима са прекршајима из области јавних набавки

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  УСАИД Пројекат за унапређење јавних набавки Америчке агенције за међународни развој, уз подршку Правосудне академије, организовао je обуку судија прекршајних судова у вези са применом смерница за ефикасно одлучивање у мање сложеним предметима с прекршајима из области јавних набавки. Обука је одржана...
 • Радионица за размену искустава у вези са поступцима јавних набавки у којима је утврђена повреда члана 10. Закона о заштити конкуренције

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  УСАИД Пројекат за унапређење јавних набавки Америчке агенције за међународни развој, уз подршку Правосудне академије, је организовао састанак који је имао за циљ размену искустава између представника Комисије за заштиту конкуренције и Јавног тужилаштва, у вези са поступцима јавних набавки у којима...
 • Поступак јавних набавки - Извршење уговора о јавним набавкама, посебни поступци јавних набавки и мониторинг над применом прописа о јавним набавкама

  Датум
  Локација
  Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија Републике Србије је, у понедељак 13. маја 2024. године, у сарадњи са Агенцијом САД за међународни развој (УСАИД), по први пут презентовала четврту тему Пројекта за унапређење јавних набавки и Пројекта за добру управу, а под називом: ,,Поступак јавних набавки - Извршење уговора о...
 • Унапређење институционалног одговора на насиље у породици

  Датум
  Локација
  Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  У сарадњи Правосудне академије, Форума судија Србије и Агенције САД за међународни развој (УСАИД), дана 4. априла 2024. године у хотелу Крагујевац, организована је радионица на тему: „Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици“. Теме које су обрађиване на радионици...
 • Oбука предавача у вези са применом смерница за ефикасно одлучивање у мање сложеним предметима са прекршајима из области јавних набавки са практичним радом на порталу јавних набавки

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Врњачка бања
  Правосудна академија је у координацији са УСАИД-овим Пројектом за унапређење јавних набавки , 14. и 15. децембра у Врњачкој Бањи организовала трећу обуку за чланове Мреже судија прекршајних судова посебно специјализованих за област прекршаја у вези са јавним набавкама. Овом приликом, фокус је био на...
 • Декриминализовани прекршаји из Закона о јавним набавкама и застарелост у прекршајном поступку

  Датум
  Локација
  Београд, Прекршајни суд
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија у сарадњи са Пројектом за унапређење јавних набавки Америчке агенције за међународни развој, УСАИД (Пројекат), организовала је обуку полазника Правосудне академије и судијских помоћника у Прекршајном суду у Београду у вези са применом Закона о јавним набавкама са акцентом на...
 • Пројекат за унапређење јавних набавки – 7. јун 2023. Београд

  Датум
  Локација
  Београд, Теразије 41
  Аутор
  Правосудна академија
  У сарадњи Правосудне академије и Агенције САД за међународни развој ( УСАИД ) је дана 7. јуна 2023. године настављена реализација Пројекта за унапређење јавних набавки. Друга група судија и судијских помоћника из Београда и Новог Сада Управног суда Републике Србије је, у највећој судници Апелационог...
 • Комуникациона стратегија и односи са јавношћу

  Датум
  Аутор
  Правосудна академија
  Комуникациона стратегија и односи са јавношћу - Извор: Правосудна академија Теме обрађиване на овој радионици биле су: Тренутно стање односа са јавношћу у правосуђу и идентификовање потребних унапређења Представљање основних циљева и мера садржаних у Комуникационој стратегији Високог савета судства...
 • Прекршаји у области јавних набавки

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Прекршаји у области јавних набавки - Извор: Правосудна академија Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су: - приказ најзначајних измена прописаних новим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19) и њихов правни значај - карактеристична правна питања од значаја за вођење...
 • Прекршаји у области јавних набавки

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Прекршаји у области јавних набавки - Извор: Правосудна академија Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су: - приказ најзначајних измена прописаних новим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19) и њихов правни значај - карактеристична правна питања од значаја за вођење...
Subscribe to УСАИД

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL