Skip to main content

Злоупотребе у јавним набавкама и методологија црвених заставица

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија и УСАИД-ов Пројекат за унапређење јавних набавки су 04. и 05. јуна 2024. године у хотелу Президент у Новом Саду организовали дводневну обуку под називом: „Злоупотребе у јавним набавкама и методологија црвених заставица“.


Обука је била намењена јавним тужиоцима, јавнотужилачким помоћницима/сарадницима и полицијским службеницима с подручја новосадске апелације.


На обуци су обрађиване следеће теме:
-    Презентација Приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама за тужиоце и полицију,
-    Примена општих и посебних црвених заставица на Порталу јавних набавки и презентација Извештаја намењеног полицији и тужилаштву о имплементацији Приручника за примену методологије процене ризика у јавним набавкама,
-    Коришћење доступних филтера на Порталу и примена матрице ризика (приказ рубрика на Порталу, примери обраде података коришћењем филтера, примена матрице ризика сходно подацима на Порталу, праћење података кроз фазе јавне набавке) – практичан рад,
-    Коришћење података са Портала приликом поступања по кривичним пријавама – примери случајева мониторинга – практичан рад,
-    Форензика јавних набавки,
-    Потенцијалне злоупотребе у фази припрема за планирање поступака јавних набавки и израде и доношења Плана јавних набавки,
-    Потенцијалне злоупотребе у фази спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује,
-    Потенцијалне злоупотребе у поступку припрема конкурсне документације   укључујући техничке спецификације,
-    Потенцијалне злоупотребе у спровођењу поступка јавне набавке, стручној оцени понуда са освртом на правну заштиту,
-    Указивање на потенцијалне злоупотребе у елементима уговора о јавној набавци, извршењу и изменама уговора.

Предавачи су били:
-    Професор др Марко Шпилер, консултант УСАИД-овог Пројекта за унапређење јавних набавки,
-    Далиборка Срећков, консултант УСАИД-овог Пројекта за унапређење јавних набавки.
 

Злоупотребе у јавним набавкама и методологија црвених заставица - Извор: Правосудна академија

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL