Skip to main content

Zloupotrebe u javnim nabavkama i metodologija crvenih zastavica

Датум
Локација
Novi Sad
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija i USAID-ov Projekat za unapređenje javnih nabavki su 04. i 05. juna 2024. godine u hotelu Prezident u Novom Sadu organizovali dvodnevnu obuku pod nazivom: „Zloupotrebe u javnim nabavkama i metodologija crvenih zastavica“.


Obuka je bila namenjena javnim tužiocima, javnotužilačkim pomoćnicima/saradnicima i policijskim službenicima s područja novosadske apelacije.


Na obuci su obrađivane sledeće teme:
-    Prezentacija Priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama za tužioce i policiju,
-    Primena opštih i posebnih crvenih zastavica na Portalu javnih nabavki i prezentacija Izveštaja namenjenog policiji i tužilaštvu o implementaciji Priručnika za primenu metodologije procene rizika u javnim nabavkama,
-    Korišćenje dostupnih filtera na Portalu i primena matrice rizika (prikaz rubrika na Portalu, primeri obrade podataka korišćenjem filtera, primena matrice rizika shodno podacima na Portalu, praćenje podataka kroz faze javne nabavke) – praktičan rad,
-    Korišćenje podataka sa Portala prilikom postupanja po krivičnim prijavama – primeri slučajeva monitoringa – praktičan rad,
-    Forenzika javnih nabavki,
-    Potencijalne zloupotrebe u fazi priprema za planiranje postupaka javnih nabavki i izrade i donošenja Plana javnih nabavki,
-    Potencijalne zloupotrebe u fazi sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje,
-    Potencijalne zloupotrebe u postupku priprema konkursne dokumentacije   uključujući tehničke specifikacije,
-    Potencijalne zloupotrebe u sprovođenju postupka javne nabavke, stručnoj oceni ponuda sa osvrtom na pravnu zaštitu,
-    Ukazivanje na potencijalne zloupotrebe u elementima ugovora o javnoj nabavci, izvršenju i izmenama ugovora.

Predavači su bili:
-    Profesor dr Marko Špiler, konsultant USAID-ovog Projekta za unapređenje javnih nabavki,
-    Daliborka Srećkov, konsultant USAID-ovog Projekta za unapređenje javnih nabavki.
 

Zloupotrebe u javnim nabavkama i metodologija crvenih zastavica - Izvor: Pravosudna akademija

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL