Skip to main content

Семинари

Од До Teма Материја Локација Област
2017042121.04.2017. 2017042121.04.2017. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2017051212.05.2017. 2017051212.05.2017. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2017052626.05.2017. 2017052626.05.2017. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Кривично право
2017052929.05.2017. 2017052929.05.2017. Увод у Закон о спречавању насиља у породици Насиље у породици Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2017060101.06.2017. 2017060101.06.2017. Примена међународних стандарда људских права - Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Људска права
2017060808.06.2017. 2017060909.06.2017. Економско образовање тужилаца Економско образовање тужилаца Виши суд у Нишу, Ниш Посебна знања и вештине
2017061616.06.2017. 2017061616.06.2017. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Кривично право
2017092626.09.2017. 2017092626.09.2017. Међународни аспект насиља у породици Насиље у породици Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Кривично право
2017100505.10.2017. 2017100606.10.2017. Економско образовање тужилаца Економско образовање тужилаца Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Посебна знања и вештине
2017102020.10.2017. 2017102020.10.2017. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2017112727.11.2017. 2017112828.11.2017. Економско образовање тужилаца Економско образовање тужилаца Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2017120808.12.2017. 2017120808.12.2017. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Хотел '88 Rooms', Београд Кривично право
2017122525.12.2017. 2017122525.12.2017. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Правни факултет, Београд Људска права
2017122727.12.2017. 2017122727.12.2017. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Правни факултет, Београд Људска права
2018020707.02.2018. 2018020707.02.2018. HELP курс на даљину - Међународна правна помоћ у кривичним стварима Међународна правна помоћ у кривичним стварима Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2018022727.02.2018. 2018022828.02.2018. Правни поредак Европске уније Право Европске уније Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Право Европске уније
2018030101.03.2018. 2018030101.03.2018. Сметање поседа - Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Грађанско право (програм за почетну обуку)
2018030505.03.2018. 2018032323.03.2018. Економско образовање корисника почетне обуке - Правосудна академија - Краља Петра, Београд Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2018030909.03.2018. 2018030909.03.2018. Брачна и породична тековина - Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Грађанско право (програм за почетну обуку)
2018031515.03.2018. 2018031515.03.2018. Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Посебна знања и вештине
2018032323.03.2018. 2018032323.03.2018. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Кривично право
2018033030.03.2018. 2018033030.03.2018. Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Посебна знања и вештине
2018040303.04.2018. 2018040303.04.2018. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2018041313.04.2018. 2018041313.04.2018. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2018041313.04.2018. 2018041313.04.2018. Судска пракса основних судова - Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Грађанско право (програм за почетну обуку)
2018042020.04.2018. 2018042020.04.2018. Тестамент и уговор о доживотном издржавању - Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Грађанско право (програм за почетну обуку)
2018042424.04.2018. 2018042525.04.2018. Пружање заштите и подршке сведоцима - Хотел 'Енвој', Београд Кривично право (програм за почетну обуку)
2018042626.04.2018. 2018042727.04.2018. Пружање заштите и подршке сведоцима - Хотел 'Енвој', Београд Кривично право (програм за почетну обуку)
2018042626.04.2018. 2018042626.04.2018. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2018042626.04.2018. 2018042626.04.2018. HELP курс за представљање Европске конвенције за заштиту људских права корисницима почетне обуке - Хотел 'Зира', Београд Људска права (програм за почетну обуку)
2018042727.04.2018. 2018042727.04.2018. Судска пракса апелационих судова - Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Грађанско право (програм за почетну обуку)
2018051515.05.2018. 2018051515.05.2018. Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Виши суд у Нишу, Ниш Посебна знања и вештине
2018051616.05.2018. 2018051616.05.2018. Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2018052121.05.2018. 2018052121.05.2018. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2018060101.06.2018. 2018060202.06.2018. Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2018061414.06.2018. 2018061515.06.2018. Слобода изражавања и медија Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Premier aqua', Врдник Људска права
2018062121.06.2018. 2018062121.06.2018. Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Људска права
2018092424.09.2018. 2018092626.09.2018. Превенција и борба против корупције - проактивне истраге у области јавних набавки Сузбијање корупције Хотел 'Парк', Нови Сад Кривично право
2018092828.09.2018. 2018092828.09.2018. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Кривично право
2018101515.10.2018. 2018101717.10.2018. Правосудна сарадња у грађанским, привредним и кривичним стварима Право Европске уније Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Право Европске уније
2018101818.10.2018. 2018101818.10.2018. Слобода изражавања и медија Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Sheraton', Нови Сад Људска права
2018110909.11.2018. 2018110909.11.2018. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2018111919.11.2018. 2018112020.11.2018. Правни поредак Европске уније Право Европске уније Правосудна академија - Светозара Марковића 21, Београд Право Европске уније
2018120707.12.2018. 2018120808.12.2018. Рочиште за главну расправу и извођење доказа Парнични поступак Виши суд у Нишу, Ниш Грађанско право
2018120707.12.2018. 2018120707.12.2018. Малолетник учинилац кривичног дела и малолетник жртва кривичног дела - Хотел 'Палас', Београд Грађанско право
2019022525.02.2019. 2019022525.02.2019. Примена Закона о општем управном поступку Управни поступак Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Управно право
2019030808.03.2019. 2019030808.03.2019. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Виши суд у Крагујевцу, Крагујевац Кривично право
2019032727.03.2019. 2019032727.03.2019. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2019032828.03.2019. 2019032828.03.2019. Израда првостепених одлука из прекршајне материје Судска пракса прекршајних судова Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Прекршајно право
2019040404.04.2019. 2019040404.04.2019. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Кривично право
2019040505.04.2019. 2019040606.04.2019. Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2019041212.04.2019. 2019041212.04.2019. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2019041212.04.2019. 2019041212.04.2019. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2019041818.04.2019. 2019041818.04.2019. Израда првостепених одлука из прекршајне материје Судска пракса прекршајних судова Виши суду Новом Пазару , Нови Пазар Прекршајно право
2019041919.04.2019. 2019041919.04.2019. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2019042222.04.2019. 2019042222.04.2019. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2019051414.05.2019. 2019051414.05.2019. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Грађанско право
2019051717.05.2019. 2019051717.05.2019. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2019052424.05.2019. 2019052424.05.2019. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Основни суд у Краљеву , Краљево Грађанско право
2019052929.05.2019. 2019052929.05.2019. Парнични поступак - припремање главне расправе Парнични поступак Први основни суд, Београд Грађанско право
2019053131.05.2019. 2019053131.05.2019. Заштита података о личности Заштита података о личности Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Људска права
2019060707.06.2019. 2019060707.06.2019. Заштита података о личности Заштита података о личности Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Људска права
2019061717.06.2019. 2019062020.06.2019. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Златибор , Златибор Људска права
2019061717.06.2019. 2019061717.06.2019. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2019062121.06.2019. 2019062121.06.2019. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Хотел 'Борови', Сјеница Кривично право
2019100808.10.2019. 2019100909.10.2019. Правни поредак Европске уније Право Европске уније Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Право Европске уније
2019101515.10.2019. 2019101515.10.2019. Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2019102121.10.2019. 2019102222.10.2019. Увиђај у саобраћајним незгодама Прекршаји Виши суд у Краљеву, Краљево Прекршајно право
2019102323.10.2019. 2019102323.10.2019. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Хотел 'Женева лукс', Крагујевац Кривично право
2019102424.10.2019. 2019102525.10.2019. Рочиште за главну расправу и извођење доказа Парнични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2019103131.10.2019. 2019110101.11.2019. Рочиште за главну расправу и извођење доказа Парнични поступак Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Грађанско право
2019111212.11.2019. 2019111414.11.2019. Кривична дела против привреде Материјално кривично право Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2019111515.11.2019. 2019111515.11.2019. Заштита података о личности Заштита података о личности Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Људска права
2019112020.11.2019. 2019112222.11.2019. Превенција и борба против корупције - проактивне истраге у области јавних набавки Сузбијање корупције Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2019112525.11.2019. 2019112727.11.2019. Еколошко право-основна обука Еколошко право Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Привредно право
2019112727.11.2019. 2019112727.11.2019. Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Људска права
2019112929.11.2019. 2019112929.11.2019. Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника Високотехнолошки криминал Хотел 'Шумарице' , Крагујевац Кривично право
2019121717.12.2019. 2019121818.12.2019. Примена међународних стандарда људских права - Хотел 'М', Београд Људска права
2020021313.02.2020. 2020021313.02.2020. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Посебна знања и вештине
2020030909.03.2020. 2020030909.03.2020. Прање новца и финансирање тероризма Спречавање прања новца Хотел 'М', Београд Кривично право
2020090808.09.2020. 2020090909.09.2020. Правни поредак Европске уније Право Европске уније Онлајн обука (стари програм), Право Европске уније
2020091414.09.2020. 2020091414.09.2020. Прање новца и финансирање тероризма Спречавање прања новца Хотел 'М', Београд Кривично право
2020101515.10.2020. 2020101515.10.2020. Прање новца и финансирање тероризма Спречавање прања новца Хотел 'М', Београд Кривично право
2020112525.11.2020. 2020112727.11.2020. Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица Еколошко право Онлајн обука (стари програм), Привредно право
2021060303.06.2021. 2021060303.06.2021. Начело опортунитета Кривични поступак Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2021070505.07.2021. 2021070606.07.2021. Алтернативне санкције Извршење кривичних санкција Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2021090202.09.2021. 2021090303.09.2021. Алтернативне санкције Извршење кривичних санкција Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2021091717.09.2021. 2021091717.09.2021. Начело опортунитета Кривични поступак Хотел 'Женева лукс', Крагујевац Кривично право
2021092727.09.2021. 2021092727.09.2021. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2021093030.09.2021. 2021093030.09.2021. Прање новца и финансирање тероризма - увод у CAMS сертификацију Спречавање прања новца Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2021100101.10.2021. 2021100101.10.2021. Увиђај као доказна радња - фаза 2 Кривични поступак Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2021102121.10.2021. 2021102222.10.2021. Алтернативне санкције Извршење кривичних санкција Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2021102727.10.2021. 2021102929.10.2021. Еколошко право-основна обука Еколошко право Онлајн обука (стари програм), Привредно право
2021111515.11.2021. 2021111515.11.2021. Накнада штете жртава тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2021112626.11.2021. 2021112626.11.2021. Условни отпуст Кривични поступак Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2021120202.12.2021. 2021120202.12.2021. Накнада штете жртава тешких кривичних дела у кривичном поступку Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2021120303.12.2021. 2021120303.12.2021. Условни отпуст Кривични поступак Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2021121313.12.2021. 2021121313.12.2021. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2021122727.12.2021. 2021122727.12.2021. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022011111.01.2022. 2022011111.01.2022. Прање новца и финансирање тероризма - CAMS сертификација Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022011818.01.2022. 2022011818.01.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Radisson Collection', Београд Посебна знања и вештине
2022012222.01.2022. 2022012222.01.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022012828.01.2022. 2022012828.01.2022. Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Онлајн обука (стари програм), Посебна знања и вештине
2022012929.01.2022. 2022012929.01.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022020707.02.2022. 2022020707.02.2022. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2022021919.02.2022. 2022021919.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022022121.02.2022. 2022032525.03.2022. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Онлајн обука (стари програм), Људска права (програм за почетну обуку)
2022022121.02.2022. 2022022121.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022022525.02.2022. 2022022525.02.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Основни суд у Краљеву , Краљево Кривично право
2022022525.02.2022. 2022022525.02.2022. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Хотел 'Шумарице' , Крагујевац Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Јагодина , Јагодина Кривично право
2022022626.02.2022. 2022022626.02.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022022828.02.2022. 2022022828.02.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2022022828.02.2022. 2022022828.02.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Premier aqua', Врдник Људска права
2022030404.03.2022. 2022030404.03.2022. Примена васпитних налога Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022030505.03.2022. 2022030505.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Ваљево , Ваљево Кривично право
2022030505.03.2022. 2022030505.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022030707.03.2022. 2022030707.03.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Sheraton', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022030909.03.2022. 2022030909.03.2022. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022030909.03.2022. 2022030909.03.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Хотел 'Метропол', Београд Људска права
2022031111.03.2022. 2022031111.03.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022031111.03.2022. 2022031111.03.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Зрењанин , Зрењанин Кривично право
2022031212.03.2022. 2022031212.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022031616.03.2022. 2022031616.03.2022. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Цептер' , Врњачка Бања Кривично право
2022031717.03.2022. 2022031717.03.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022031717.03.2022. 2022031717.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022031818.03.2022. 2022031818.03.2022. Примена васпитних налога Малолетници Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2022031919.03.2022. 2022031919.03.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022032121.03.2022. 2022032121.03.2022. Јавне набавке - одговорност наручиоца Јавне набавке - корупција Хотел 'Метропол', Београд Кривично право
2022032424.03.2022. 2022032424.03.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Hilton', Београд Посебна знања и вештине
2022032525.03.2022. 2022032525.03.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Парк', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022032626.03.2022. 2022032626.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Пожаревац , Пожаревац Кривично право
2022032626.03.2022. 2022032626.03.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022032727.03.2022. 2022032727.03.2022. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022032929.03.2022. 2022032929.03.2022. Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Посебна знања и вештине
2022033131.03.2022. 2022033131.03.2022. Вештине заступања предмета - фаза 1 Кривични поступак Хотел 'Sheraton', Нови Сад Кривично право
2022033131.03.2022. 2022033131.03.2022. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Грађанско право
2022040101.04.2022. 2022040101.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Посебна знања и вештине
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Полицијска управа Нови Сад , Нови Сад Кривично право
2022040202.04.2022. 2022040202.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022040404.04.2022. 2022040404.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022040707.04.2022. 2022040707.04.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Посебна знања и вештине
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Онлајн обука (стари програм), Људска права
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. HELP програм - слобода изражавања HELP програм Савета Европе Онлајн обука (стари програм), Људска права
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Коришћење базе података судске праксе Европског суда за заштиту људских права Хотел 'Tami Residence', Ниш Посебна знања и вештине
2022040808.04.2022. 2022040808.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2022040909.04.2022. 2022040909.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022041414.04.2022. 2022041414.04.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022041515.04.2022. 2022041515.04.2022. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2022041616.04.2022. 2022041616.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022041818.04.2022. 2022041818.04.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2022042020.04.2022. 2022042020.04.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2022042727.04.2022. 2022042727.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022042929.04.2022. 2022042929.04.2022. Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији Ванпарнични поступак Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2022042929.04.2022. 2022042929.04.2022. Насиље у породици - фаза 2 Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2022050404.05.2022. 2022050404.05.2022. Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2022050707.05.2022. 2022050707.05.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022050909.05.2022. 2022050909.05.2022. Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала - CFE сертификација Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051010.05.2022. 2022051010.05.2022. Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала - CFE сертификација Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051111.05.2022. 2022051111.05.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Viceroy', Копаоник Људска права
2022051212.05.2022. 2022051212.05.2022. Прање новца и финансирање тероризма - CAMS сертификација Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'М', Београд Кривично право
2022051212.05.2022. 2022051212.05.2022. Закон о заштити узбуњивача Заштита узбуњивача Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Грађанско право
2022051313.05.2022. 2022051313.05.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022051414.05.2022. 2022051414.05.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2022051717.05.2022. 2022051717.05.2022. HELP програм - заштита и безбедност новинара HELP програм Савета Европе Хотел 'Извор', Аранђеловац Људска права
2022051717.05.2022. 2022051717.05.2022. Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Обука за коришћење електронске базе података тужилачких предмета Хотел 'Tami Residence', Ниш Посебна знања и вештине
2022051919.05.2022. 2022051919.05.2022. Условни отпуст Кривични поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2022052020.05.2022. 2022052020.05.2022. Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Људска права
2022052323.05.2022. 2022052424.05.2022. Управни спор и управни поступак Управно право, Управни поступак Хотел 'Tami Residence', Ниш Управно право (програм за почетну обуку)
2022052626.05.2022. 2022052727.05.2022. Управни спор и управни поступак Управно право, Управни поступак Хотел 'Зира', Београд Управно право (програм за почетну обуку)
2022052727.05.2022. 2022052727.05.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Хотел 'Борови', Сјеница Кривично право
2022052727.05.2022. 2022052727.05.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2022052727.05.2022. 2022052727.05.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022053131.05.2022. 2022053131.05.2022. Алтернативне санкције Извршење кривичних санкција Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2022060101.06.2022. 2022060202.06.2022. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2022060202.06.2022. 2022060202.06.2022. Права детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Грађанско право ЕУ Право ЕУ у грађанским стварима Онлајн обука (стари програм), Право Европске уније
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Права детета Породични односи Виши суду Новом Пазару , Нови Пазар Грађанско право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Хотел 'Sheraton', Нови Сад Кривично право
2022060303.06.2022. 2022060303.06.2022. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Сузбијање корупције Аеро клуб, Београд Кривично право
2022060606.06.2022. 2022060606.06.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2022060707.06.2022. 2022060707.06.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'New City', Ниш Посебна знања и вештине
2022060909.06.2022. 2022060909.06.2022. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2022061010.06.2022. 2022061010.06.2022. Права детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2022061010.06.2022. 2022061010.06.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2022061414.06.2022. 2022061414.06.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - Краља Петра, Београд Кривично право
2022061717.06.2022. 2022061717.06.2022. Финансијска форензика - модул 1 Финансијска истрага Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2022070101.07.2022. 2022070101.07.2022. Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Сузбијање тортуре Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Људска права
2022070202.07.2022. 2022070202.07.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2022070404.07.2022. 2022070404.07.2022. Алтернативне санкције Извршење кривичних санкција Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2022070909.07.2022. 2022070909.07.2022. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Ниш, Ниш Кривично право
2022071313.07.2022. 2022071313.07.2022. Својина и државина Својинскоправни односи Државно правобранилаштво, Београд Грађанско право
2022080909.08.2022. 2022080909.08.2022. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Основни суд у Краљеву , Краљево Грађанско право
2022082222.08.2022. 2022092323.09.2022. Примена антидискриминационог законодавства Сузбијање дискриминације Онлајн обука (стари програм), Људска права (програм за почетну обуку)
2022082525.08.2022. 2022082525.08.2022. Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2022091414.09.2022. 2022091616.09.2022. Еколошко право-основна обука - Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Грађанско право (програм за почетну обуку)
2022101111.10.2022. 2022101111.10.2022. HELP курс на даљину - Међународна правна помоћ у кривичним стварима HELP програм Савета Европе Канцеларија Савета Европе, Београд Људска права
2022101313.10.2022. 2022101313.10.2022. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Привредно право
2022101313.10.2022. 2022101313.10.2022. Злочин из мржње за контакт тачке Злочин из мржње Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2022101414.10.2022. 2022101414.10.2022. Увиђај као доказна радња Кривични поступак Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2022101818.10.2022. 2022101818.10.2022. Вештина презентације / презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2022101818.10.2022. 2022101818.10.2022. HELP програм - Образлагање судских одлука и људска права HELP програм Савета Европе Хотел 'Зира', Београд Људска права
2022101919.10.2022. 2022101919.10.2022. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Кривично право
2022102020.10.2022. 2022102121.10.2022. Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела Права детета у кривичним поступцима Хотел 'Амбасадор', Ниш Кривично право
2022102424.10.2022. 2022102424.10.2022. Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије – напредна обука предавача Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Пупин', Нови Сад Посебна знања и вештине
2022102525.10.2022. 2022102626.10.2022. Правни поредак Европске уније Право Европске уније Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Право Европске уније (програм за почетну обуку)
2022102525.10.2022. 2022102525.10.2022. Вештина презентације / презентација у медијима Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2022102525.10.2022. 2022102525.10.2022. Заштита и безбедност новинара Члан 8 ЕКЉП , Члан 10 ЕКЉП Хотел 'Viceroy', Копаоник Људска права
2022102626.10.2022. 2022102626.10.2022. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2022102727.10.2022. 2022102828.10.2022. Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела Права детета у кривичним поступцима Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2022102828.10.2022. 2022102828.10.2022. Обука у области правосуђа по мери детета Права детета у грађанским судским поступцима Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Грађанско право
2022103131.10.2022. 2022110101.11.2022. Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима Сузбијање трговине људима Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2022112222.11.2022. 2022112222.11.2022. Вештине заступања предмета - фаза 2 Кривични поступак Аеро клуб, Београд Кривично право
2022121212.12.2022. 2022121313.12.2022. Злочин из мржње за контакт тачке Злочин из мржње Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2022121313.12.2022. 2022121313.12.2022. HELP курс на даљину - Међународна правна помоћ у кривичним стварима HELP програм Савета Европе Канцеларија Савета Европе, Београд Људска права
2022121414.12.2022. 2022121414.12.2022. Међусобни однос поступка азила и поступка изручења Избегличко право Хотел 'Метропол', Београд Људска права
2022122121.12.2022. 2022122121.12.2022. Виртуелна имовина и криптовалуте Финансијска истрага Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2023012121.01.2023. 2023012121.01.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023012626.01.2023. 2023012626.01.2023. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023012828.01.2023. 2023012828.01.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023013030.01.2023. 2023013030.01.2023. Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала Онлајн обука (стари програм), Кривично право
2023013030.01.2023. 2023013030.01.2023. Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2023020404.02.2023. 2023020404.02.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023020606.02.2023. 2023020606.02.2023. Суђења за ратне злочине Ратни злочини Хотел 'Belgrade Art', Београд Кривично право
2023020707.02.2023. 2023020707.02.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Војна касарна Васа Чарапић, Београд Кривично право
2023020808.02.2023. 2023020808.02.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023021010.02.2023. 2023021010.02.2023. Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом - проактивне финансијске истраге Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Спречавање прања новца Аеро клуб, Београд Кривично право
2023022121.02.2023. 2023022121.02.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023022222.02.2023. 2023022323.02.2023. Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом - проактивне финансијске истраге Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Спречавање прања новца Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2023030101.03.2023. 2023030101.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023030202.03.2023. 2023030202.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023030303.03.2023. 2023030303.03.2023. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Привредно право
2023030606.03.2023. 2023030606.03.2023. Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Хотел 'Вила Брег', Вршац Прекршајно право
2023030606.03.2023. 2023030606.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023030808.03.2023. 2023030808.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023031010.03.2023. 2023031010.03.2023. Обуке које не организује Правосудна академија Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Друге активности Правосудне академије
2023031111.03.2023. 2023031111.03.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023031414.03.2023. 2023031414.03.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у прекршајним поступцима Прекршаји Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Прекршајно право
2023031515.03.2023. 2023031515.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023031515.03.2023. 2023031515.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023031616.03.2023. 2023031717.03.2023. Вештине заступања предмета - писање оптужних аката Кривични поступак Хотел 'Амбасадор', Ниш Кривично право
2023031616.03.2023. 2023031616.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Друге активности Правосудне академије
2023031717.03.2023. 2023031717.03.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2023031717.03.2023. 2023031717.03.2023. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Привредно право
2023031818.03.2023. 2023031818.03.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023032222.03.2023. 2023032222.03.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023032323.03.2023. 2023032323.03.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2023032323.03.2023. 2023032323.03.2023. Суђења за ратне злочине Ратни злочини Хотел 'Фалкенштајнер', Београд Кривично право
2023032323.03.2023. 2023032323.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Друге активности Правосудне академије
2023032424.03.2023. 2023032424.03.2023. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Привредно право
2023032727.03.2023. 2023032828.03.2023. Право Европске уније-азил Право ЕУ у кривичним стварима Онлајн обука (стари програм), Право Европске уније
2023032929.03.2023. 2023032929.03.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023033131.03.2023. 2023033131.03.2023. Спорна питања у примени Закона о стечају Стечајни поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Привредно право
2023040404.04.2023. 2023040404.04.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у прекршајним поступцима Прекршаји Хотел 'М', Београд Прекршајно право
2023040505.04.2023. 2023040505.04.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023040606.04.2023. 2023040707.04.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023040707.04.2023. 2023040707.04.2023. Активности Правосудне академије Друге активности Правосудне академије Правосудна академија - Краља Петра, Београд Друге активности Правосудне академије
2023040808.04.2023. 2023040808.04.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023041010.04.2023. 2023041010.04.2023. Професионална етика у превенцији и борби против корупције Етика и интегритет у правосуђу Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023041818.04.2023. 2023041818.04.2023. HELP програм - имовинска права HELP програм Савета Европе Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Људска права
2023041919.04.2023. 2023041919.04.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023041919.04.2023. 2023041919.04.2023. Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и непосредни резултати Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2023042121.04.2023. 2023042121.04.2023. Увиђај као доказна радња - изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места Кривични поступак Хотел 'Орбис', Параћин Кривично право
2023042121.04.2023. 2023042121.04.2023. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - Краља Петра, Београд Кривично право
2023042121.04.2023. 2023042121.04.2023. Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Привредно право
2023042727.04.2023. 2023042727.04.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2023042828.04.2023. 2023042828.04.2023. Увиђај као доказна радња - модул 3 - дигитална форензика Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2023050505.05.2023. 2023050505.05.2023. Увиђај као доказна радња - модул 3 - дигитална форензика Кривични поступак Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023050808.05.2023. 2023050808.05.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Прекршајни суд у Београду, Београд Кривично право
2023050909.05.2023. 2023050909.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023050909.05.2023. 2023050909.05.2023. Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији Ванпарнични поступак Аеро клуб, Београд Грађанско право
2023051010.05.2023. 2023051111.05.2023. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023051010.05.2023. 2023051010.05.2023. Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023051111.05.2023. 2023051212.05.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023051111.05.2023. 2023051111.05.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Хотел 'Crown Plaza', Београд Управно право
2023051111.05.2023. 2023051111.05.2023. Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2023051212.05.2023. 2023051212.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023051212.05.2023. 2023051212.05.2023. Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Виши суд у Крагујевцу, Крагујевац Привредно право
2023051212.05.2023. 2023051212.05.2023. Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Хотел Президент, Палић Људска права
2023051313.05.2023. 2023051313.05.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023051515.05.2023. 2023051515.05.2023. Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом - проактивне финансијске истраге Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Спречавање прања новца Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023051616.05.2023. 2023051616.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023051616.05.2023. 2023051616.05.2023. Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Одузимање имовине проистекле из кривичног дела Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023051717.05.2023. 2023051717.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023051717.05.2023. 2023051717.05.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Апелациони суд у Београду, Београд Управно право
2023051818.05.2023. 2023051818.05.2023. Вештине заступања предмета - писање оптужних аката Кривични поступак Хотел "Соларис", Врњачка бања Кривично право
2023051818.05.2023. 2023051818.05.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Хотел 'Planeta Inn', Нови Сад Управно право
2023051919.05.2023. 2023051919.05.2023. Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Привредно право
2023051919.05.2023. 2023051919.05.2023. Увиђај као доказна радња - изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места Кривични поступак Хотел 'Каштел', Ечка Кривично право
2023052323.05.2023. 2023052323.05.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023052323.05.2023. 2023052323.05.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Онлајн обука (стари програм), Грађанско право
2023052626.05.2023. 2023052626.05.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у прекршајним поступцима Прекршаји Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Прекршајно право
2023052828.05.2023. 2023052828.05.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Ниш, Ниш Кривично право
2023052929.05.2023. 2023052929.05.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023052929.05.2023. 2023052929.05.2023. Етика и интегритет Етика и интегритет у правосуђу Хотел 'Палас', Београд Посебна знања и вештине
2023060101.06.2023. 2023060101.06.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023060202.06.2023. 2023060202.06.2023. Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима Привредна друштва Правосудна академија - Краља Петра, Београд Привредно право
2023060202.06.2023. 2023060202.06.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Управно право
2023060202.06.2023. 2023060202.06.2023. Људска права и заштита животне средине Еколошко право - кривичноправна заштита Хотел 'Женева лукс', Крагујевац Кривично право
2023060202.06.2023. 2023060202.06.2023. Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Хотел 'РАС Пазариште', Нови Пазар Људска права
2023060505.06.2023. 2023060505.06.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2023060606.06.2023. 2023060606.06.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023060606.06.2023. 2023060606.06.2023. Суђења за ратне злочине Ратни злочини Хотел 'Belgrade Art', Београд Кривично право
2023060707.06.2023. 2023060808.06.2023. Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом - проактивне финансијске истраге Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Спречавање прања новца Хотел "Соларис", Врњачка бања Кривично право
2023060707.06.2023. 2023060707.06.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Апелациони суд у Београду, Београд Управно право
2023060808.06.2023. 2023060909.06.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Правосудна академија - Краља Петра, Београд Грађанско право
2023060808.06.2023. 2023060808.06.2023. Водич кроз свет дигиталне имовине Државно правобранилаштво Државно правобранилаштво, Београд Државно правобранилаштво
2023060808.06.2023. 2023060808.06.2023. Примена Закона о јавним набавкама Јавне набавке Хотел 'Tami Residence', Ниш Управно право
2023060909.06.2023. 2023060909.06.2023. Људска права и заштита животне средине Еколошко право - кривичноправна заштита Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023061010.06.2023. 2023061010.06.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2023061212.06.2023. 2023061212.06.2023. Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Хотел 'Вила Брег', Вршац Прекршајно право
2023061212.06.2023. 2023061212.06.2023. Увод у претње, трендове и изазове интернет криминала Високотехнолошки криминал Хотел Метропол - сала 1, Београд Кривично право
2023061212.06.2023. 2023061212.06.2023. HELP програм - увод у Конвенцију о људским правима HELP програм Савета Европе Хотел 'Парк', Нови Сад Људска права
2023061414.06.2023. 2023061414.06.2023. Односи с јавношћу и комуникација у кризним ситуацијама Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2023061414.06.2023. 2023061414.06.2023. Изазови у истрагама високотехнолошког криминала Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала Хотел Метропол - сала 2, Београд Кривично право
2023061515.06.2023. 2023061616.06.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2023061515.06.2023. 2023061515.06.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023061515.06.2023. 2023061515.06.2023. Високотехнолошки криминал и електронски докази Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала Хотел Метропол - сала 3, Београд Кривично право
2023061616.06.2023. 2023061616.06.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Одељење Управног суда у Крагујевцу, Крагујевац Управно право
2023061919.06.2023. 2023062020.06.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Грађанско право
2023062323.06.2023. 2023062323.06.2023. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023062323.06.2023. 2023062323.06.2023. Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Хотел "Понте Бианцо" , Врање Људска права
2023062323.06.2023. 2023062323.06.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Хотел 'Борови', Сјеница Кривично право
2023062626.06.2023. 2023062727.06.2023. Породични закон - специјализација из области права детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2023063030.06.2023. 2023063030.06.2023. Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023070404.07.2023. 2023070505.07.2023. Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експолатације и принудног рада - мултисекторски приступ Сузбијање трговине људима Хотел 'Фрушке терме' , Врдник Кривично право
2023071111.07.2023. 2023071111.07.2023. Водич кроз свет дигиталне имовине Државно правобранилаштво ЛМС виртуелна учионица, online Државно правобранилаштво
2023090101.09.2023. 2023090101.09.2023. Обука у области правосуђа по мери детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2023090808.09.2023. 2023090808.09.2023. Обука у области правосуђа по мери детета Породични односи Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Грађанско право
2023091111.09.2023. 2023091111.09.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Министарство финансија, Београд Управно право
2023091111.09.2023. 2023091111.09.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023091212.09.2023. 2023091313.09.2023. Јавне набавке - Изазови у откривању и кривичном гоњењу за кривична дела у вези са јавним набавкама Јавне набавке - корупција Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023091313.09.2023. 2023091818.09.2023. Еколошко право-основна обука Еколошко право Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Привредно право
2023091313.09.2023. 2023091313.09.2023. Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2023091515.09.2023. 2023091515.09.2023. Еколошко право-кривичноправна заштита Еколошко право - кривичноправна заштита Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2023091515.09.2023. 2023091515.09.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Нишу, Ниш Кривично право
2023091616.09.2023. 2023091616.09.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Научно-технолошки парк, Ниш Кривично право
2023091818.09.2023. 2023092020.09.2023. Пореска утаја Финансијска истрага Хотел 'Мона', Златибор Кривично право
2023091818.09.2023. 2023091919.09.2023. Утицај нових технологија и компјутерске форензике у кривичном правосуђу Високотехнолошки криминал Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023091818.09.2023. 2023091818.09.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Апелациони суд у Београду, Београд Управно право
2023092121.09.2023. 2023092222.09.2023. Медијација као алтернативан начин решавања спорова Медијација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023092626.09.2023. 2023092626.09.2023. Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Кривично право
2023092727.09.2023. 2023092828.09.2023. Транспарентност и професионалност судова и јавних тужилаштава у контакту са медијима Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023092828.09.2023. 2023092929.09.2023. Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији - процесуирање предмета прања новца као самосталног кривичног дела Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023092828.09.2023. 2023092828.09.2023. Прекршаји из Закона о јавним набавкама Прекршаји Хотел 'Бах', Београд Прекршајно право
2023092929.09.2023. 2023092929.09.2023. Увиђај као доказна радња - дигитална форензика Кривични поступак Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023100202.10.2023. 2023100202.10.2023. Насиље у породици - фаза 1 Насиље у породици Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023100404.10.2023. 2023100404.10.2023. Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и непосредни резултати Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2023100505.10.2023. 2023100505.10.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма Прекршаји Хотел 'Форум', Суботица Прекршајно право
2023100606.10.2023. 2023100606.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2023100606.10.2023. 2023100606.10.2023. Увиђај као доказна радња - дигитална форензика Кривични поступак Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023100909.10.2023. 2023101313.10.2023. Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала - основна обука за интернет претраге за истражитеље Високотехнолошки криминал, Сузбијање организованог криминала СИВ 2, Београд Кривично право
2023101010.10.2023. 2023101010.10.2023. Заштита жртава трговине људима током кривичног поступка Сузбијање трговине људима Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023101313.10.2023. 2023101313.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета Породични односи Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Грађанско право
2023101414.10.2023. 2023101414.10.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023101616.10.2023. 2023101818.10.2023. Борба против прања новца Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'Цептер' , Врњачка Бања Кривично право
2023101616.10.2023. 2023101616.10.2023. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Одељење Управног суда у Крагујевцу, Крагујевац Управно право
2023101616.10.2023. 2023101616.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета - радионица из породичног права Породични односи (почетна обука) Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Грађанско право (програм за почетну обуку)
2023101717.10.2023. 2023101818.10.2023. Међународна правна помоћ у случајевима тешког и организованог криминала Међународна правна помоћ у кривичним стварима Хотел 'Мона Плаза', Београд Кривично право
2023101818.10.2023. 2023101818.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета - радионица из породичног права Породични односи (почетна обука) Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Грађанско право (програм за почетну обуку)
2023101919.10.2023. 2023101919.10.2023. Јавне набавке-судска заштита Привредно право Хотел 'Цептер', Београд Привредно право
2023102020.10.2023. 2023102020.10.2023. Увиђај као доказна радња - изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места Кривични поступак Хотел 'New City', Ниш Кривично право
2023102121.10.2023. 2023102121.10.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023102424.10.2023. 2023102525.10.2023. Право ЕУ у кривичним, грађанским, привредим и управним стварима Право Европске уније Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Право Европске уније
2023102424.10.2023. 2023102525.10.2023. Вештине заступања предмета - писање оптужних аката Кривични поступак Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023102424.10.2023. 2023102424.10.2023. Пресуђивање у предметима родно заснованог насиља Кривични поступак Авала (наставни центар МУП-а), Београд Кривично право
2023102626.10.2023. 2023102626.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета - радионица из породичног права Породични односи (почетна обука) Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право (програм за почетну обуку)
2023102626.10.2023. 2023102626.10.2023. Јавне набавке-судска заштита Привредно право Хотел 'Президент' , Нови Сад Привредно право
2023102727.10.2023. 2023102727.10.2023. Еколошко право-кривичноправна заштита Еколошко право - кривичноправна заштита Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2023102727.10.2023. 2023102727.10.2023. Обука у области правосуђа по мери детета - радионица из породичног права Породични односи (почетна обука) Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право (програм за почетну обуку)
2023103030.10.2023. 2023103030.10.2023. Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и непосредни резултати Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023103030.10.2023. 2023103030.10.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023103131.10.2023. 2023103131.10.2023. Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у прекршајним поступцима Прекршаји Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Прекршајно право
2023110101.11.2023. 2023110202.11.2023. Јавне набавке - Обука за напредно за коришћење портала јавних набавки за полицију и тужилаштво Јавне набавке - корупција Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2023110101.11.2023. 2023110101.11.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023110202.11.2023. 2023110202.11.2023. Јавне набавке-судска заштита Привредно право Хотел 'Tami Residence', Ниш Привредно право
2023110303.11.2023. 2023110303.11.2023. Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2023110303.11.2023. 2023110303.11.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Кривично право
2023110404.11.2023. 2023110404.11.2023. Закон о локалним изборима Изборно право Правни факултет Универзитета у Београду, Амфитеатар бр. 7, Београда Управно право
2023110606.11.2023. 2023110606.11.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023110808.11.2023. 2023110808.11.2023. Управни спор и управни поступак Управно право, Управни поступак Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Управно право (програм за почетну обуку)
2023110909.11.2023. 2023111010.11.2023. Обука за коришћење базе јавнотужилачке праксе Администрација у судовима и тужилаштвима Хотел 'Шумарице' , Крагујевац Посебна знања и вештине
2023110909.11.2023. 2023110909.11.2023. Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023111010.11.2023. 2023111010.11.2023. Спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Сузбијање тортуре Хотел 'Слобода', Шабац Људска права
2023111111.11.2023. 2023111111.11.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023111616.11.2023. 2023111717.11.2023. Обука за коришћење базе јавнотужилачке праксе Администрација у судовима и тужилаштвима Хотел 'Tami Residence', Ниш Посебна знања и вештине
2023111717.11.2023. 2023111717.11.2023. Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2023112020.11.2023. 2023112121.11.2023. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2023112020.11.2023. 2023112020.11.2023. Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији - Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању њихових обавеза везано за систем ПН и ФТ – сарадња надзорних органа и тужилаштава Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2023112020.11.2023. 2023112020.11.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023112323.11.2023. 2023112323.11.2023. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2023112424.11.2023. 2023112424.11.2023. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2023112424.11.2023. 2023112424.11.2023. Породични закон - специјализација из области права детета-ванправне вештине Породични односи Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Грађанско право
2023112424.11.2023. 2023112424.11.2023. Хармонијус школа права - Правни факултет, Београд Посебна знања и вештине (програм за почетну обуку)
2023112525.11.2023. 2023112525.11.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023112828.11.2023. 2023113030.11.2023. Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експолатације и принудног рада - мултисекторски приступ Сузбијање трговине људима хотел „Врњачке терме“, Врњачка Бања Кривично право
2023112828.11.2023. 2023112929.11.2023. Прекршаји из Закона о јавним набавкама Прекршаји Прекршајни суд у Београду, Београд Прекршајно право
2023112929.11.2023. 2023112929.11.2023. Породични закон - специјализација из области права детета-ванправне вештине Породични односи Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Грађанско право
2023113030.11.2023. 2023120101.12.2023. Обука за коришћење базе јавнотужилачке праксе Администрација у судовима и тужилаштвима Хотел 'Пупин', Нови Сад Посебна знања и вештине
2023113030.11.2023. 2023113030.11.2023. Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2023120101.12.2023. 2023120101.12.2023. Породични закон - специјализација из области права детета-ванправне вештине Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2023120101.12.2023. 2023120101.12.2023. Еколошко право-кривичноправна заштита Еколошко право - кривичноправна заштита Просторије Мисије ОЕБС, Нови Пазар Кривично право
2023120101.12.2023. 2023120101.12.2023. Својина и државина - дигитална имовина Својинскоправни односи Државно правобранилаштво, Београд Грађанско право
2023120202.12.2023. 2023120202.12.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2023120606.12.2023. 2023120606.12.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023120707.12.2023. 2023120707.12.2023. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Хотел 'Зира', Београд Грађанско право
2023120808.12.2023. 2023120808.12.2023. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Грађанско право
2023120808.12.2023. 2023120808.12.2023. Породични закон - специјализација из области права детета-ванправне вештине Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2023121111.12.2023. 2023121212.12.2023. Обука за коришћење базе јавнотужилачке праксе Администрација у судовима и тужилаштвима Хотел 'Crown Plaza', Београд Посебна знања и вештине
2023121111.12.2023. 2023121111.12.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023121212.12.2023. 2023121212.12.2023. Својина и државина - дигитална имовина Својинскоправни односи Државно правобранилаштво, Београд Грађанско право
2023121313.12.2023. 2023121414.12.2023. Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији - Пресуђивање самосталних кривичних дела прања новца Спречавање прања новца, Сузбијање тероризма Хотел 'Слобода', Шабац Кривично право
2023121313.12.2023. 2023121313.12.2023. Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици Насиље у породици Виши суд у Чачку, Чачак Кривично право
2023121414.12.2023. 2023121515.12.2023. Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Хотел "Тонати", Врњачка Бања Прекршајно право
2023121414.12.2023. 2023121414.12.2023. Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици Насиље у породици Виши суду Новом Пазару , Нови Пазар Кривично право
2023121515.12.2023. 2023121515.12.2023. Породични закон - специјализација из области права детета-ванправне вештине Породични односи Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Грађанско право
2023121515.12.2023. 2023121515.12.2023. Еколошко право-кривичноправна заштита Еколошко право - кривичноправна заштита Хотел 'Слобода', Шабац Кривично право
2023121515.12.2023. 2023121515.12.2023. Међусобни однос поступка азила и поступка изручења Избегличко право Хотел 'Tami Residence', Ниш Људска права
2023121818.12.2023. 2023121818.12.2023. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2023122121.12.2023. 2023122121.12.2023. Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2023122222.12.2023. 2023122222.12.2023. Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Хотел 'Президент' , Нови Сад Кривично право
2024011818.01.2024. 2024011818.01.2024. Основне комуникацијске вештине Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2024012020.01.2024. 2024012020.01.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2024012222.01.2024. 2024012222.01.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2024012525.01.2024. 2024012525.01.2024. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2024012626.01.2024. 2024012626.01.2024. Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Апелациони суд у Крагујевцу , Крагујевац Прекршајно право
2024020101.02.2024. 2024020101.02.2024. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2024020707.02.2024. 2024020909.02.2024. Борба против прања новца Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Кривични поступак, Спречавање прања новца, Финансијска истрага, Сузбијање тероризма Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2024020808.02.2024. 2024020808.02.2024. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Посебна знања и вештине
2024021414.02.2024. 2024021414.02.2024. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2024021717.02.2024. 2024021717.02.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2024021919.02.2024. 2024021919.02.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2024022424.02.2024. 2024022424.02.2024. Насиље у породици (фаза 2) Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2024022424.02.2024. 2024022424.02.2024. Насиље у породици (фаза 2) Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 2, Београд Кривично право
2024022929.02.2024. 2024030101.03.2024. Вештине заступања предмета - писање оптужних аката Кривични поступак Хотел 'Президент' , Нови Сад Кривично право
2024030202.03.2024. 2024030202.03.2024. Насиље у породици (фаза 2) Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 1, Београд Кривично право
2024030202.03.2024. 2024030202.03.2024. Насиље у породици (фаза 2) Насиље у породици Криминалистичко - полицијски универзитет - сала 2, Београд Кривично право
2024030404.03.2024. 2024030404.03.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2024030505.03.2024. 2024030606.03.2024. Преваре и неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније Кривични поступак, Сузбијање корупције, Финансијска истрага Енвој конгресни центар, Београд Кривично право
2024030808.03.2024. 2024030808.03.2024. Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2024032020.03.2024. 2024032222.03.2024. Преваре са порезом на додату вредност Кривични поступак, Финансијска истрага, Сузбијање организованог криминала Хотел 'Вила Брег', Вршац Кривично право
2024032020.03.2024. 2024032020.03.2024. Суђења за ратне злочине - Одлучивање о имовинскоправном захтеву оштећеног као део пресуде у предметима ратних злочина Кривични поступак, Ратни злочини Хотел 'Москва', Београд Кривично право
2024032121.03.2024. 2024032121.03.2024. Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Посебна знања и вештине
2024032323.03.2024. 2024032323.03.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2024032525.03.2024. 2024032626.03.2024. Привредно право Еворпске уније у контексту правног система Републике Србије Право Европске уније Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Право Европске уније
2024032828.03.2024. 2024053131.05.2024. HELP програм - Међународна сарадња у кривичним стварима HELP програм Савета Европе Онлајн обука (стари програм), Људска права
2024032828.03.2024. 2024032828.03.2024. HELP курс на даљину - Међународна правна помоћ у кривичним стварима HELP програм Савета Европе Канцеларија Савета Европе, Београд Људска права
2024032929.03.2024. 2024032929.03.2024. Техника израда судске пресуде за судије и судијске помоћнике привредних судова Парнични поступак у привредним споровима Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Привредно право
2024033030.03.2024. 2024033030.03.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2024040101.04.2024. 2024040101.04.2024. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Апелациони суд у Београду, Београд Управно право
2024040101.04.2024. 2024040101.04.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2024040404.04.2024. 2024040404.04.2024. Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици Насиље у породици Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2024040505.04.2024. 2024040505.04.2024. Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Апелациони суд у Крагујевцу - судница бр. 1, Крагујевац Кривично право
2024040505.04.2024. 2024040505.04.2024. Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици Насиље у породици Хотел 'Извор', Аранђеловац Кривично право
2024040505.04.2024. 2024040505.04.2024. Техника израда судске пресуде за судије и судијске помоћнике привредних судова Парнични поступак у привредним споровима Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Привредно право
2024040606.04.2024. 2024040606.04.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2024041111.04.2024. 2024041111.04.2024. Значај стратешке комуникације са медијима и јавношћу Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Посебна знања и вештине
2024041212.04.2024. 2024041212.04.2024. Техника израда судске пресуде за судије и судијске помоћнике привредних судова Парнични поступак у привредним споровима Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Привредно право
2024041212.04.2024. 2024041212.04.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Кривично право
2024041515.04.2024. 2024041515.04.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2024041616.04.2024. 2024041616.04.2024. Поступање у случајевима фемицида Кривични поступак, Родно засновано насиље Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2024041616.04.2024. 2024041616.04.2024. Прање новца и финансирања тероризма - ФАТФ препоруке и непосредни резултати Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Кривични поступак, Спречавање прања новца, Финансијска истрага, Сузбијање тероризма Хотел 'М', Београд Кривично право
2024041616.04.2024. 2024041616.04.2024. Дигитална имовина Кривични поступак, Финансијска истрага Хотел Метропол - сала 1, Београд Кривично право
2024041717.04.2024. 2024062020.06.2024. HELP програм - приступ правди за жене HELP програм Савета Европе Онлајн обука 2, Људска права
2024041717.04.2024. 2024041717.04.2024. Слободан приступ информацијама од јавног значаја Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Посебна знања и вештине
2024041717.04.2024. 2024041717.04.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2024041818.04.2024. 2024041818.04.2024. Сексуално насиље – изазови у доказивању и разумевању положаја жртве Кривични поступак, Родно засновано насиље Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2024041919.04.2024. 2024041919.04.2024. Техника израда судске пресуде за судије и судијске помоћнике привредних судова Парнични поступак у привредним споровима Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Привредно право
2024041919.04.2024. 2024041919.04.2024. Сексуално насиље – изазови у доказивању и разумевању положаја жртве Кривични поступак, Родно засновано насиље Хотел 'Hammeum', Прокупље Кривично право
2024042020.04.2024. 2024042020.04.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2024042222.04.2024. 2024042222.04.2024. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Апелациони суд у Београду, Београд Управно право
2024042222.04.2024. 2024042222.04.2024. Дигитална имовина Кривични поступак, Финансијска истрага Хотел 'Амбасадор', Ниш Кривично право
2024042424.04.2024. 2024042424.04.2024. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људских правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Администрација у судовима и тужилаштвима Хотел 'Зира', Београд Посебна знања и вештине
2024042525.04.2024. 2024042525.04.2024. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људских правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Администрација у судовима и тужилаштвима Хотел 'Sheraton', Нови Сад Посебна знања и вештине
2024042929.04.2024. 2024043030.04.2024. Напредне комуникацијске вештине - модул 1 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2024050909.05.2024. 2024050909.05.2024. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Грађанско право
2024051010.05.2024. 2024051010.05.2024. Трошкови кривичног поступка Кривични поступак Хотел 'Tami Residence', Ниш Кривично право
2024051010.05.2024. 2024051010.05.2024. Дигитална имовина Кривични поступак, Финансијска истрага Хотел 'Пупин', Нови Сад Кривично право
2024051010.05.2024. 2024051010.05.2024. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Грађанско право
2024051313.05.2024. 2024051717.05.2024. Финансијске истраге Кривични поступак, Јавне набавке - корупција, Спречавање прања новца, Финансијска истрага Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2024051313.05.2024. 2024051313.05.2024. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Одељење Управног суда у Крагујевцу, Крагујевац Управно право
2024051616.05.2024. 2024051616.05.2024. Сексуално насиље – изазови у доказивању и разумевању положаја жртве Кривични поступак, Родно засновано насиље Хотел 'Мона Плаза', Београд Кривично право
2024051616.05.2024. 2024051616.05.2024. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људских правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Администрација у судовима и тужилаштвима Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Посебна знања и вештине
2024051717.05.2024. 2024051717.05.2024. Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу за судије и судијске помоћнике привредних судова Извршење и обезбеђење у привредним споровима Правосудна академија - регионална канцеларија Ниш, Ниш Привредно право
2024051717.05.2024. 2024051717.05.2024. Сексуално насиље – изазови у доказивању и разумевању положаја жртве Кривични поступак, Родно засновано насиље Хотел 'Sheraton', Нови Сад Кривично право
2024051717.05.2024. 2024051717.05.2024. Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људских правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима Администрација у судовима и тужилаштвима Хотел 'Tami Residence', Ниш Посебна знања и вештине
2024051717.05.2024. 2024051717.05.2024. Закон о локалним изборима Изборно право Аеро клуб, Београд Управно право
2024052020.05.2024. 2024052020.05.2024. Закон о јавним набавкама - основни појмови и правила поступка јавних набавки Јавне набавке Одељење Управног суда у Крагујевцу, Крагујевац Управно право
2024052020.05.2024. 2024052020.05.2024. Дигитална имовина Кривични поступак, Финансијска истрага Хотел 'Крагујевац', Крагујевац Кривично право
2024052020.05.2024. 2024052020.05.2024. Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Хотел 'Президент' , Нови Сад Прекршајно право
2024052424.05.2024. 2024052424.05.2024. Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу за судије и судијске помоћнике привредних судова Извршење и обезбеђење у привредним споровима Правосудна академија - регионална канцеларија Крагујевац, Крагујевац Привредно право
2024052727.05.2024. 2024052727.05.2024. Јавне набавке - оцена доказа у кривичним поступцима који се воде поводом злоупотреба у вези са јавном набавком Кривични поступак, Јавне набавке - корупција, Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'Зира', Београд Кривично право
2024052828.05.2024. 2024052929.05.2024. Јавне набавке - злоупотребе и методологија црвених заставица Кривични поступак, Јавне набавке - корупција, Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'Tami Residence' - сала 2, Ниш Кривично право
2024052828.05.2024. 2024052828.05.2024. Прекршаји у области јавних набавки Прекршаји Хотел 'Tami Residence', Ниш Прекршајно право
2024052929.05.2024. 2024053030.05.2024. Јавне набавке - злоупотребе и методологија црвених заставица Кривични поступак, Јавне набавке - корупција, Сузбијање корупције, Финансијска истрага Регионална привредна комора Моравичког и Рашког управног округа, Краљево Кривично право
2024053030.05.2024. 2024053131.05.2024. Вештине заступања предмета - писање оптужних аката Кривични поступак Хотел 'Марица', Ниш Кривично право
2024053030.05.2024. 2024053131.05.2024. Родна равноправност и родно засновано насиље Кривични поступак, Родно засновано насиље Хотел 'Сунце', Сокобања Кривично право
2024053030.05.2024. 2024053030.05.2024. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Грађанско право
2024053131.05.2024. 2024053131.05.2024. Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу за судије и судијске помоћнике привредних судова Извршење и обезбеђење у привредним споровима Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату, Нови Сад Привредно право
2024053131.05.2024. 2024053131.05.2024. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Хотел 'Артист' , Суботица Грађанско право
2024053131.05.2024. 2024053131.05.2024. Дигитална имовина Кривични поступак, Финансијска истрага Хотел Метропол - сала 1, Београд Кривично право
2024060303.06.2024. 2024060404.06.2024. Јавне набавке - злоупотребе и методологија црвених заставица Кривични поступак, Јавне набавке - корупција, Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'Belgrade Art', Београд Кривично право
2024060303.06.2024. 2024060303.06.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Кривично право
2024060404.06.2024. 2024060505.06.2024. Јавне набавке - злоупотребе и методологија црвених заставица Кривични поступак, Јавне набавке - корупција, Сузбијање корупције, Финансијска истрага Хотел 'Президент' , Нови Сад Кривично право
2024060505.06.2024. 2024060505.06.2024. Напредне комуникацијске вештине - модул 2 Односи с јавношћу и комуникација Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Посебна знања и вештине
2024060606.06.2024. 2024060707.06.2024. Родна равноправност и родно засновано насиље Кривични поступак, Родно засновано насиље Хотел "Тонати", Врњачка Бања Кривично право
2024060606.06.2024. 2024060606.06.2024. Заштита узбуњивача - домаћи и међународни правни оквир Заштита узбуњивача Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату, Нови Сад Грађанско право
2024060707.06.2024. 2024060707.06.2024. Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу за судије и судијске помоћнике привредних судова Извршење и обезбеђење у привредним споровима Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Привредно право
2024060707.06.2024. 2024060707.06.2024. Заштита узбуњивача - домаћи и међународни правни оквир Заштита узбуњивача Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Грађанско право
2024060808.06.2024. 2024060808.06.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2024061010.06.2024. 2024061010.06.2024. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Виши суду Новом Пазару , Нови Пазар Грађанско право
2024061010.06.2024. 2024061010.06.2024. HELP програм - Међународна сарадња у кривичним стварима HELP програм Савета Европе Канцеларија Савета Европе, Београд Људска права
2024061111.06.2024. 2024061313.06.2024. Финансијске истраге Кривични поступак, Јавне набавке - корупција, Спречавање прања новца, Финансијска истрага Хотел 'Гранд' , Копаоник Кривично право
2024061717.06.2024. 2024061717.06.2024. Управни спор и управни поступак_2024 - Правосудна академија - Грачаничка 18, Београд Управно право (програм за почетну обуку)
2024062121.06.2024. 2024062121.06.2024. Међународна правна помоћ у грађанским стварима и спорови из породичног права са међународним елементом Парнични поступак, Породични односи Правосудна академија Библиотека - Теразије 41, Београд Грађанско право
2024062222.06.2024. 2024062222.06.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Ниш, Ниш Кривично право
2024062626.06.2024. 2024062626.06.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Полицијска управа Београд, Београд Кривично право
2024062929.06.2024. 2024062929.06.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Војводине , Нови Сад Кривично право
2024070303.07.2024. 2024070303.07.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Авала (наставни центар МУП-а), Београд Кривично право
2024070606.07.2024. 2024070606.07.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2024071313.07.2024. 2024071313.07.2024. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом Малолетници Адвокатска комора Србије, Београд Кривично право
2024072323.07.2024. 2024072626.07.2024. Финансијске истраге Кривични поступак, Јавне набавке - корупција, Спречавање прања новца, Финансијска истрага Хотел 'М', Београд Кривично право

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL