Skip to main content

Примена начела некажњавања жртава трговине људима

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија
 

Примена начела некажњавања жртава трговине људима - Извор: Правосудна академија

Нa семинару су представљeнe смерницe за начело некажњавања жртава трговине људима у Србији судијама прекршајних судова, међународни правни оквир за примену начела некажњавања трговине људима, кривично дело трговине људима из члана 388 КЗ, значај благовремене и правилне идентификације жртава, начело забране протеривања и враћања (non-refoulement), начело некажњавања за незаконит улазак или боравак и примена начела некажњавања у прекршајном поступку.

Предавачи на овом семинару су били:
- Тамара Мировић заменик Републичког јавног тужиоца
- Проф. др Милан Жарковић професор Криминалистичко-полицијске академије
- Каменко Козарски председник Прекршајног суда у Новом Саду

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL